Kerkdienst ds. F. van Helden, wereldgebedsdag, 3e zondag 40 dagentijd