Kerkdienst ds. F. van Helden Zomerdienst, gezamenlijk met Lutherse Gemeente