De materiële zaken van onze wijkgemeente worden beheerd door de kerkrentmeesters. Het gaat dan met name om de Hofkerk en alles wat zich daarin bevindt (de inventaris), maar ook om de financiën van onze wijk. Daarnaast zijn deze kerkrentmeesters verantwoordelijk voor het personeel in onze wijk, zoals onze koster en organist. Op dit moment zijn er nog aparte colleges van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Kerk – in beide colleges zijn beleidsouderlingen afgevaardigd vanuit onze wijk.