Wat staat ons in december te wachten

December is een maand waarin veel te beleven valt.We zetten het voor u graag op een rijtje. Kerstattenties en Kerstmissie 8|12 Vrijdag 8 december worden er tijdens de Kerstmissie weer rozen uitgedeeld aan de patiënten in het Ziekenhuis, de bewoners van de Lindenhof en Parkzicht en aan wie verblijft in...

Lees verder

Doop Fos Eijpe

In de viering van 26 november wordt Fos Eijpe gedoopt. Fos is het broertje van Kai en de 2de zoon van Dennis en Linda Eijpe. Linda en Dennis zijn blij en dankbaar dat Fos aan hen wordt toevertrouwd en willen God vragen om een zegen, om bij hem te zijn,...

Lees verder

Vol verwachting

Zondag 26 november Bijbellezing: Matteüs 25:1-13 Voorganger: ds. Fred van Helden Tien meisjes wachten de bruidegom op. Vijf wijze en vijf dwaze meisjes, ze hebben wel lampen meegenomen maar geen extra olie… Wees waakzaam is de boodschap. Je weet niet op welke dag en op welk tijdstip het uur is aangebroken...

Lees verder

Oordeel?!

Zondag 19 november Bijbellezing: Matteüs    25: 31-46 en Genesis 18: 22-33 Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden Twee bijbelverhalen over oordeel. Een uit het eerste testament over Abraham die bij God loopt af te dingen. Het stopt bij tien; als er nog tien rechtvaardigen in Sodom en Gomorra zijn, zullen de...

Lees verder

Onze Vader oecumenisch

Onze Vader oecumenisch Iedere week klinkt het in onze gemeente; het gebed waarvan Jezus ons de woorden aanreikte, en waarin alle beden verwoord worden. Inmiddels zijn er verschillende vertalingen in omloop, die in verschillende kerken worden gebruikt. Aanleiding voor de liturgiecommissie om deze te vergelijken. Om het zoeken naar eenheid...

Lees verder

Bachcantate | Oude Kerk | 12 November

Zondag 12 november “Mache dich, mein Geist, bereit” (Mijn Geest, bereidt u voor) is de titel van de cantate die Bach voor deze zondag heeft geschreven. De vesper waarin deze cantate ten gehore wordt gebracht is om 19.00 uur in de Oude Kerk. Voorganger is Jan Lamberts, pastor van de...

Lees verder

Dienst van Woord en Gebaar

Dienst van Woord en Gebaar. Zondag 12 november Voorganger: ds. F.C. van Dijke In deze viering van woord en gebaar zal voorgaan ds. Van Dijke. Ds. Van Dijke werkt als dovenpastor voor het Interkerkelijk Doven Pastoraat. Regelmatig zijn er ook in de Hofkerk aparte vieringen voor doven en slechthorenden. Twee...

Lees verder

Gedachtenis van overledenen| Hofkerk 5 nov.

Zondag 5 november om 10.00u. is in de Hofkerk de gedachtenisdienst. In deze gedachtenisdienst willen we verdriet en gemis delen. Wij willen de overledenen bij hun naam noemen, want door hun naam blijven ze bij ons bekend. En wij willen voor ieder die genoemd wordt een kaars aansteken aan de...

Lees verder

‘Ga met me mee!’

Zondag 5 november –Gedachteniszondag Bijbellezing: Johannes 4:47-54, Openbaring 21: 1-1-5a Voorganger: ds.Fred van Helden Een man vraagt aan Jezus: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ Jezus gaat niet met hem mee en zegt: ‘Jullie geloven alleen als jullie wonderen meemaken!’ Maar de vader maakt duidelijk waarom hij om...

Lees verder

Stagiaire Mark van de Laan gaat voor in Hofkerk

Zondag 29 oktober Bijbellezing: Jeremia 31:31-34, Matteüs 22:1-14 Voorganger: Mark van der Laan In tegenstelling tot wat in het Protestants kerk blad Delft staat, gaat Mark  van der  Laan voor in de viering. In de lezing vergelijkt Jezus  de komst van Gods nieuwe wereld met een nadert feest.  De koning...

Lees verder