..en hij schreef in het zand.

Michel van de Pals dichte bij Johannes 8:1-11 dit lied. Ze stonden in een kring, de stenen in hun hand en ogen vol verbittering, en hij schreef in het zand. Ze wezen naar de vrouw, ze schreeuwden moord en brand. Ze eisten dat hij spreken zou, en hij schreef in...

Lees verder

Zegen uit Iona

Zegen uit het dienstboek van de Abdij van IONA Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat en als je de zee oversteekt, onderweg je schreden richten. Moge God, die je nabij is als je zit en als je staat, je met liefde omringen en je bij...

Lees verder

Bidden voor de stad

In de afgelopen weken gebeurt er veel in Delft . Er waren schoten in  binnenstad.  Dat zorgt voor angst en onrust. Er zijn 3 mensen opgepakt. …voor de naast liggende bewoners  bidden wij om rust en vrede. De  Waalse kerk  was eens de plek waar Willem van Oranje  kerkte  en...

Lees verder

Twee handen schoon gebleven

Twee handen schoon gebleven door onpartijdigheid; wie durft ze uit te steken en noemen God gewijd? Twee ogen uitgekeken geen ander meer zien staan; wie zou ze durven sluiten en zo ten einde gaan? Twee oren doof gebleven voor andermans verdriet; wie zou daarmee nog horen een hoopvol mensenlied? Met...

Lees verder

‘Als ik je deze week tegenkom, God’

Als ik je deze week tegenkom, God, in welk mens dan ook, en je doet een beroep op mij, laat me dan voor één keer niet piekeren of ik wel tijd genoeg heb, of ik wel geld genoeg heb, of ik wel sterk genoeg ben om je te geven wat...

Lees verder

Mee spelen in Gods Verhaal

In het boekje  ‘En dan dit nog’ beschrijft de dit jaar overleden  Nico ter Linden  over wat  hij gelooft, of beter  hoe hij wandelt met God. Want geloven  heeft voor hem  zo’n  rare bijklank . Het gaat hem meer om vertrouwen om samen opwandelen en elkaar leren  begrijpen en van...

Lees verder

12 lessen van de Ark van Noach

Een heleboel wat je hoort te weten in het leven, kun je leren van de Ark van Noach:  Vergeet niet dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Kijk vooruit. Het regende niet toen Noach de ark bouwde. Blijf fit. Je weet nooit of Iemand jou nog een belangrijke taak    ...

Lees verder

Dichter bij 4 en 5 mei

Elk jaar worden jongeren uitgenodigd om een gedicht te schrijven over wat 4 en 5 mei voor het betekent. Waar denk je dan aan en wat en wie worden herdacht, wat betekent het  in vrijheid te mogen leven en wat betekent het dat mensen hun leven gegeven hebben om een...

Lees verder

Noach – gedicht

Rikkert Zuiderveld Gedicht Noach [I] Dit is het moeilijkst: ziende blind te blijven, horende doof voor al het stom gezeik van schamperaars die bol staan van gelijk en arme timmerlui tot wanhoop drijven. Het was die vreemde stem, toch zo vertrouwd, die mij in dit ontaarde hout doet zagen. Ik...

Lees verder

Ontmoeten

Is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn. Je ontmoet niet zoveel mensen. Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning. De ander is antwoord of vraag op iets in jou. Een echte ontmoeting raakt je, ze vraagt openheid van jou, niet dat je alles moét zeggen tegen de ander,...

Lees verder