Kerstattenties: Met veel handen zo gepiept

Vele handen maken licht werk. Dat bleek maar weer met het inpakken van de kerstattenties en het vouwen van de kerstbrieven. In korte tijd was alles klaar. En de oliebol als beloning smaakte heerlijk. Bijna alle brieven zijn nu rondgebracht. Heeft u er geen gekregen? Kijk dan op www.hofkerk-delft.nl/kerstbrief-download/

Lees verder

Kerstmarkt Van Foreestplein 14 december

Voor de tweede keer is er op het van Foreestplein een kerstmarkt op vrijdag 14 december met een (levende) kerststal, live muziek en kraampjes met kerstspullen. “We willen in de Kuyperwijk levendigheid in buurt brengen,” zegt Fred van Helden, buurtverbinder van www.kijkopdevoordijk.nl.  “We willen dat de buurtbewoners trots zijn op hun...

Lees verder

Collecte in Blik voor Voedselbank

Elke 2de zondag van de maand Zondag  11 november Inzameling in blik Volgende week zondag  is weer en collecte in blik voor de Voedselbank. U kunt producten, lang houdbare levensmiddelen meenemen. U kunt ook geld geven,waarmee de Voedselbank bijvoorbeeld verse producten kan kopen. Of u kunt vrijwilliger worden. Meer informatie...

Lees verder

Johanniter broodmaaltijd 2 |11

Vrijdag 2 november organiseert de Johanniter Hulpgroep een broodmaaltijd in de Hofkerk. Ontmoeting, gezelligheid, samen genieten van soep en brood, dat is wat gebeurt bij de Johanniter maaltijd. Het samenzijn wordt nog verlevendigd door een muzikaal optreden. De Johanniter hulpgroep organiseert deze maaltijd een aantal maal per jaar. U kunt...

Lees verder

Bazaar: kijken, kijken én kopen | 28-29 september

Al sinds jaar en dag is er jaarlijks in de verschillende wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Delft een bazaar, georganiseerd door eigen vrijwilligers. Dat mes snijdt aan meerdere kanten. Het dient de duurzaamheid en is anti-verspilling, doordat veel spullen een tweede leven krijgen. Het brengt geld op dat naar een...

Lees verder

Markt verregend met Burendag

Op zaterdag 22  september  was het Burendag. Op de het Van Foreestplein was er markt . Kinderen verkochten op kleedjes hun  spulletjes, sprongen op het springkussen of draaiden hun rondje mee in de zweefmolen.   Terwijl  buurtbewoners hun waren aan de man brachten Midden op het plein schonken Buurtverbinders koffie   en ...

Lees verder

Pionieren naar mogelijkheden in Harnaschpolder en Rijswijk Buiten

Op DINSDAG 25 september is er om 20.00u in de Hofkerk een verken bijeenkomst over  Pionieren in de Harnaschpolder en Rijswijk Buiten i.c.m. de middengroep. Op deze avond is Jaap van der Giessen, startbegeleider voor pioniersplekken te gast. Hij zal ons  begeleiden in de zoektocht naar welke vorm van kerkelijke presentie...

Lees verder

Burendag Van Foreestplein – 22 sept.

Weet je al hoe hoe jij Burendag viert? In de Voordijkshoorn en Kuyperwijk vieren we Burendag op het van Foreestplein! Kom  gerust langs! Van 10-16 is er een gezellige markt met van allerlei leuke oude en nieuwe spullen. Er is muziek, een springkussen en er zijn kinderactiviteiten.Er zijn nog een...

Lees verder

Club 55+ viert 25 jarig jubileum

Woensdag 12 september vierde de Club 55 + haar zilveren jubileum.  Alle gasten aan de  Club 55+ werden getrakteerd op een heerlijke lunch en een gebakje. Voorzitter Rick Plomp zette een aantal mensen in het zonnetje, die al vanaf het begin meedoen. Zij kregen  een kunstwerk waarin de hoed voor...

Lees verder