Wij hopen dat de kinderen , jeugd en jongeren mogen ervaren dat het verhaal dat God gaat met zijn volk ook een verhaal is dat God gaat met de mensen nu; met jou en mij. Begrippen die hierin belangrijk zijn. Opkomen voor wie de minste is, zelf de minste zijn, vergeven en 2de kans bieden. God gaat mee in moeilijke tijden en biedt een nieuwe weg waar geen weg moegelijk lijkt.

De kerk(gemeenschap) is een groep mensen die zich gegrepen voelt door het verhaal dat God gaat met mensen en daar uiting aan wil geven. We vinden het belangrijk dat binnen die gemeenschap er ruimte is voor kinderen, jeugd en jongeren. (met hun vragen, hun beleving) Het meest vinden we het belangrijk dat ertussen oud en jong wederzijds belangstelling en ruimte is om antwoord te geven en te praten over wat het vertrouwen in God, in Jezus voor je betekent in jouw leef en belevingswereld.

Tegelijk vinden we net zo belangrijk om naar kinderen te luisteren en te horen wat er in hun leven speelt, waar zij behoefte aan hebben. Hun leef en belevingswereld telt mee. En het is daarbinnen de kunst om aansluiting te vinden met het verhaal dat God gaat met mensen.

Het begrip geloven verandert in de tijd dat je groeit van kind tot jongvolwassene. Geloven is voor kinderen een vast geloof in Iemand die voor je zorgt, terwijl je als je ouder wordt je begint te twijfelen aan of de schepping en wonderen echt zo zijn gebeurd en op welke manier God er is. Het jeugdwerk is ervoor om de jeugd en jongeren te begeleiden, zodat zij zelf een positie ten opzichte van kerk en geloof kunnen innemen.

Het doel van het jeugdwerk is dus:

  • verhalen, tradities doorgeven
  • lijn met de kerk levend houden
  • groepen te vormen door ontmoeting, samenzijn, zodat zij in de groepen zich veilig voelen en de vragen die hen bezig houden kunnen stellen