Speerpunt voor de wijkgemeente Hof van Delft is het kerk-in-buurt willen zijn. Maar welke buurt bedoelen we als we het hebben over kerk in de buurt? Er is namelijk niet één buurt. Er is de buurt van de directe omgeving van het kerkgebouw. En de buurt van de geografische wijkgrenzen. Maar kunnen we de geografische buurt wel één buurt noemen? Binnen een buurt kunnen we namelijk vele verschillende buurten zien. Verschillende buurten op basis van bijvoorbeeld verschillen in de sociale groepen.

Als wijkgemeente Hof van Delft zien we onze wijkgrenzen als de buurt die we willen leren kennen, waarvan we de mensen met hun verlangens, hun behoeften en hun problemen willen leren kennen. De buurt waarin we bekend willen zijn, waarvoor we open willen staan en betekenisvol willen zijn. Met kerk in de buurt willen we een goede buur zijn, faciliterend en stimulerend. Dit betekent dat we bekend willen zijn met de omgeving en zelf ook bekend zijn in de omgeving.

Maar met kerk in de buurt willen we ook missionair zijn en van Zijn liefde spreken als onze inspiratiebron. Wij mogen getuigen van Jezus als reden en inspiratie om kerk in de buurt te willen zijn, om net als Hem mensen te willen helpen en bij te staan. Jezus zocht juist de mensen op die door anderen gemeden werden, om hen te kunnen helpen. Dat is ons voorbeeld. Op deze manier kunnen we betekenisvol aanwezig zijn in het verbinden van wat er in de buurt leeft en waartoe wij ons geroepen voelen door de verhalen uit de Bijbel. Als conciliaire gemeente mogen wij getuigen richting anderen, maar hoeven we niet. We laten dit over aan ieder individueel lid om zelf te zijn of haar verhaal te willen vertellen.

Door kerk in de buurt willen we als wijkgemeente een balans vinden tussen de pijlers God, gemeenschap en samenleving en ons meer richten op de samenleving, de samenleving bij ons in de buurt. Wij geloven namelijk dat een kerk in de samenleving hoort te staan, deel moet uitmaken van die samenleving en daarom deel moet uitmaken van de buurt waarin het staat en haar leden wonen en actief zijn.

Wanneer zijn we bekend in en met de buurt?

Bekend zijn in en met de buurt betekent dat we een netwerk moeten hebben. Dat we contacten onderhouden met de mensen. Bijvoorbeeld met wijkcoördinatoren, wijkagenten, huisartsen, opbouwwerkers en wijkverpleegsters, maar ook met organisaties zoals scholen en buurthuizen. Dat we door middel van het netwerk bekend zijn met de problemen in de buurt en dat zij weten waar wij voor staan en wat wij willen en kunnen doen voor de buurt.

Als we bekend zijn met de buurt betekent dat we ook bekend zijn met de verschillende sociale groepen in de buurt en waar zij wonen. Door onze bekendheid met de buurt kunnen we inspelen op de problemen, vragen en behoeften van deze sociale groepen.

Wanneer zijn we open voor de buurt?

Open betekent dat we in verbinding staan met de buurt, dat de buurt ons weet te vinden en dat we gevraagd worden om mee te doen. Dat de buurt weet dat wij openstaan voor verzoeken, dat wij openstaan om buurtbewoners te ontvangen via een aantal activiteiten. Maar dat de buurt ook openstaat voor ons, dat wij hun kunnen vragen.

Wanneer zijn we betekenisvol voor de buurt?

Betekenisvol voor de buurt zijn we als we een plek in de buurt zijn die voor de buurtbewoners van waarde wordt gevonden, dat we van toegevoegde waarde zijn voor de buurt en dat deze waarde wordt erkend door ons netwerk in de buurt.

Wij moeten het echter ook zelf waarderen als betekenisvol. Zijn we bijvoorbeeld pas betekenisvol als we een deel van ons geloof aan de buurt hebben laten zien, of zijn we voldoende betekenisvol geweest als we verbindend en luisterend zijn geweest. We denken dat dit in elkaars verlengde ligt, dat geloof onze basis is en dat we het als betekenisvol ervaren dat de buurt dat ziet door wat we doen.