Kerkdienst van zondag 22 mei 2016

Deze zondag wordt genoemd Trinitatis: de zondag van de drie-eenheid. Hoe leg je dat uit? Dat God bestaat in drie vormen is en toch één en dezelfde is? Een kunstenaar als Escher tekende figuren, die leken te kloppen, maar ook weer niet. Je wordt getraind om het telkens van een...

Lees verder

kerkdienst van zondag 1 mei

Op het rooster voor deze zondag staan de afscheidswoorden van Jezus. Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij naar de hemel zal gaan. Maar dat betekent niet dat de leerlingen vergeten worden. Jezus gaat wel weg, maar blijft toch ook dichtbij: de Geest zal komen, die zal duidelijk maken dat God...

Lees verder

Kerkdienst van zondag 17 april

Lezingen: Numeri 27: 12-23; Johannes 10: 22-30 Het is niet zo vaak winter in de Bijbel, maar in dit verhaal wel. Het is ook het feest van tempelwijding, Chanoeka, een feest met veel lichtjes. En Jezus vertelt. Hoe zijn werken getuigen dat hij de Messias is, Gods zoon. Jezus borduurt...

Lees verder