kerkdienst zondag 29 oktober 2017

In de lezing vergelijkt Jezus de komst van Gods nieuwe wereld met een nadert feest. De koning stuurt daar allerlei uitnodigingen voor weg, maar niemand komt opdagen. Willy Frises heeft de gelijkenis een beeld gegeven. Op de blauwe vloer … Een groep mensen wendt zich af van het feestgebeuren. Ze...

Lees verder

kerkdienst van zondag 17 september

Van 16 tot en met 24 september is de jaarlijkse Vredesweek. Het thema is ‘De kracht van de verbeelding’. We lezen in het begeleidend materiaal dat er in onze tijd veel verbeeldingskracht nodig is om te blijven geloven in vrede. Daarin staat ook de oproep: ‘Ga deze Vredesweek op zoek...

Lees verder