Nog geen reacties

29 september | Een kerk die kan… | Inspiratieavond voor alle kerken

Een kerk die kan -zoek de bloei van je buurt

Kan de kerk nog? Soms lijkt ze niet meer te kunnen. Omdat de leden zelf moe zijn van het omhoog houden van de organisatie met steeds minder mensen. Of omdat mensen om ons heen, maar soms ook onze jongeren, niet veel zien in het instituut ‘kerk’ zoals dat vanuit het verleden is vormgegeven.  De aansluiting bij onze stadsgenoten en bij jongere generaties is verre van vanzelfsprekend.

Tegelijk zijn er voorbeelden van nieuwe vormen van kerk zijn die dichter bij mensen staan en wel de connectie weten te maken met jongeren en met mensen zonder kerkelijke binding. Voorbeelden hoe het kan, niet hoe het moet.

Inspiratieavond

Op dinsdag-avond 29 september laten we ons inspireren door één zo’n verhaal, dat van pioniersgemeente Assen Zoekt.. Hier vinden we een voorbeeld van hoe de kerk een vorm kan krijgen die dichter bij mensen staat. Over het verhaal “Assen Zoekt” hebben twee betrokkenen in 2019 het boek Een kerk die kan geschreven, waarin ze breder de lijnen doortrekken naar het missionair gemeente-zijn in onze tijd. Eén van de schrijvers, de theoloog Marten v.d. Meulen (docent PThU) zal op de inspiratieavond ons meenemen in dit verhaal. In gespreksgroepen zal daarna de vraag centraal staan hoe zijn verhaal ons kan helpen ook in Delft als kerk meer aansluiting te vinden bij onze stadsgenoten.

Waar? Wanneer en aanmelden

De avond wordt gehouden in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, en begint om 19.30 uur. Voorafgaand bent u om 18.30 uur welkom bij een gezamenlijke maaltijd. Graag opgave vooraf vóór maandag 28 september via gelovenindelft@pgdelft.nl, of telefonisch bij René Strengholt, 015-8804887 (naam – telefoon – email – kerk / wijkgemeente – wel/niet bij maaltijd).

Lees meer >> Inspiratieavond Een kerk die kan