Nog geen reacties

40-dagen: leven met barmhartigheid

In de 40 dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Jezus inspireert ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Verbinding te zoeken met wie kwetsbaar is, of buiten de samenleving is geplaatst. Door hart te hebben voor wie, naakt of vreemd is, ziek of gevangen, voor wie hongert en dorst naar gerechtigheid.

Werken van barmhartigheid

Een plaatje in een kinderbijbel liet mij vroeger zien hoe Jezus als een doorschijnend figuur naast de helper bij een zieke stond. God was aanwezig in de hulp en steun die wij aan andere gaven. Net zoals dit beeld uit de Passion 2016

In de werken van barmhartigheid in Matteüs 25 wordt dit beeld omgedraaid. Je ziet als het ware Jezus in het gezicht van de zieke in het bed. In deze rede van Jezus verbazen de rechtvaardigen zich erover dat in het eten en drinken aan de hongerigen en dorstigen, het kleden van de naakten, het herbergen van de vreemdeling het bezoeken van de zieken en gevangenen, zij Jezus zelf hebben geholpen. Jezus identificeert zich met hen. Hij geeft ze stem en gezicht; zijn gezicht.

Wat gij aan hen gedaan hebt, heb gij aan mij gedaan

De 6 werken van barmhartigheid zijn al in een vroeg stadium uitgebreid met de doden begraven en in de moderne tijd gaan er stemmen op om ook het verzorgen van de natuur en vrede stichten toe te voegen als werken van barmhartigheid.

De werken van barmhartigheid hebben de eeuwen door hulp geboden om de liefde van God handen en voeten te geven. Ze leggen een verbinding tussen wat je zegt te geloven en wat je doet. Woord en het belijden ervan  en de daad worden in elkaars verlengde gelegd. Belijden = doen. In de reformatie hebben de werken van barmhartigheid aan belangstelling ingeboet, toen de discussie ging of de werken doorslaggevend waren of dat het alleen op de genade van God aankwam.

De werken van barmhartigheid blijven ook in deze tijd aanspreken. Niet in de hoop op beloning, maar omdat je geraakt bent door de noodlijdende mens. Om ze te vertalen in gebed en in daden.

Barmhartigheid toen en nu

Elke week staat één van werken van barmhartigheid centraal.  We gebruiken daarbij o.a. beelden van het wereldberoemde werk van Meester van Alkmaar. In zijn 7-luik, dat in het Rijksmuseum hangt is bij elk van de werken ook Jezus te zien. Jezus maakt deelt uit van de hongerigen, dorstigen, naakten, vreemdelingen, zieken, gevangen en de doden. Verder zal er een gedicht bij het thema zijn en een bloemschikking.

Bekijk  de 7 werken van Barmhartigheid >> op de site van het Rijksmuseum 

 

Bezinningsactie

De bezinningsactie zet dit jaar de volgende doelen centraal

Actief meedoen in 40-dagentijd

Je kan thuis actief meedoen aan de 40dagentijd.

  • 40-dagen kalender >> Aan een aantal leden delen we 40-dagen kalender uit om thuis stil te staan bij de barmhartigheid.
  • Vastenkaart >> Vasten houdt dit jaar in hoe je juist iets kan doen en je kan inzetten om mensen te helpen die dorsten naar contact. Op de vastenkaart kun je bijhouden wat je doet en zo geld sparen voor het goede doel.
  • Wilt u ook een 40-dagenkalender of vastenkaart ontvangen neem contact op met Caroline der Nederlanden csdernederlanden@gmail.com

Voor gezinnen en kinderen

Kinderen en gezinnen kunnen ook actief mee

  • Gezinsboekje >>Gezinnen ontvangen een gezinsboekje met (bijbel)verhalen, een gebed of een lied en opdrachten om thuis te doen.
  • Vastenkaart  >> Op de vastenkaart staan opdrachten die te maken met de 7 werken van barmhartigheid, deze zijn ook opgenomen in de Crazy 88
  • Crazy 88  >> Deze veertigdagentijd hebben we een hele nieuwe manier gevonden om geld in te zamelen voor een goed doel. Hoe tof is het als je echt iets kan doen voor het geld dat je ophaalt.  Daarom hebben we bedacht dat we een lijst maken met 88 gekke opdrachten (Crazy 88). Sommige opdrachten hebben te maken met het thema van de 40 dagentijd ( de zeven werken van barmhartigheid) . Sommige zijn gewoon voor de leuk. Kies welke opdracht je wil uitvoeren. Bespreek met een volwassen of ze jou wil sponsoren. Kijk op https://hofkerk-delft.nl/crazy-88
  • Wilt u ook een 40-dagenkalender of gezinsboekje of ontvangen neem contact op met Caroline der Nederlanden csdernederlanden@gmail.com