Nog geen reacties

40-dagentijd 2024

De Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) zijn de veertig dagen voor Pasen. Veel christenen vasten in die periode op de een of andere wijze: ze minderen of stoppen zelfs helemaal met een bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook social media.
In de 40dagentijd staan mensen stil bij het lijden van Jezus, en omdat Jezus zich verbond met de mensen die erbuiten lagen, ook met het lijden van mensen en Gods schepping.
Hoe bewust leeft jij naar pasen? Zijn er dingen die je niet doet, of bewust wel doet?

Hieronder geven we je een aantal tips om bewust te leven in de 40 dagen voor Pasen


Ontvang de veertigdagentijdkalender… of lees hem in de HI4app

Bestel de 40-dagenkalender  U kunt via deze link een kalender bestellen om iedere dag te kunnen toeleven naar Pasen. De kalender komt ook digitaal in de HI4app, in de groep Samen op weg naar Pasen.


Tussen wanhoop en hoop – 40 dagen met Jeremia

Nederland scoort hoog als het gaat om hoe gelukkig Nederlanders zich voelen. Toch is er ook een toename te ontdekken van mensen die zich minder gelukkig voelen. Het zijn verschillende crises die het geluksgevoel doen afnemen; de toenemende polarisatie, de inflatie, oorlogen…

In de 40dagentijd staan lezingen centraal van eeuwen geleden die de wereld van vandaag weerspiegelen. Het zijn woorden van de profeet Jeremia, die heen en weer schieten van wanhoop naar hoop. Het valt Jeremia zwaar om profeet te zijn in een tijd van onzekerheid, rampspoed en ellende; een tijd waarin het voortbestaan van het volk Israël bedreigd wordt. In zijn boek is alle ruimte voor wanhoop. Toch overwint de hoop.

We trekken met hem op, met zijn boodschap, zijn worstelingen, zijn weg van wanhoop naar hoop. Het is een wandeling door de Veertigdagentijd heen, onderweg naar Pasen. Onderweg naar de Opstanding van Jezus uit de dood, waardoor wij nu mogen en kunnen spreken van ‘de hoop die in ons leeft’.


Liturgische bloemschikking

Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener. Naast wanhoop is er hoop: het licht dringt door.


Heilige Herrie

Ga onderweg naar Pasen in 40 dagen met 40 Bijbelteksten en 40 popsongs 40dagenheiligeherrie.nl


Bezinningsactie

Samen met alle kerken in de Protestantse Gemeente Delft collecteren we in de 40-dagen voor 3 doelen:

  1. Verbeter gezondheidszorg in Congo
  2. Taste
  3. The Mall

Lees meer over  bezinningsactie 204