Nog geen reacties

4e advent Ik doe mee!

Zondag 24 december

Bijbellezing: 2 Samuël 7, 4-16 en Lucas 1, 26-38

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

God dienen, meewerken aan de komst van Gods Koninkrijk op deze aarde, dat is wat iedere gelovige wel wil. Koning David  wilde daarom een tempel bouwen, een huis waar God temidden van zijn volk kon wonen. Maar God liet hem weten dat dat zijn taak niet was. Het volk leiden als een herder, dáárvoor had God hem gekozen als koning. Davids zoon Salomo werd toebedeeld de tempel te bouwen.

Maria is even eenvoudig als de herdersjongen David, wanneer God haar vraagt of zij de taak op zich wil nemen, om moeder van Jezus, de zoon van God, te worden. Dat was de taak, die God Maria bedacht had.

Zo heeft ieder mens een taak in het dichterbij brengen van Gods Koninkrijk, om licht te brengen in deze wereld.

Weet u wat uw taak is? En zeggen wij net zo onvoorwaardelijk ‘ja’ als Maria: Ik doe mee, want de Heer wil ik dienen?