Nog geen reacties

Bloemschikken levert 400 euro op voor Oeganda

Het lentebloemschikken voor de Mother Aïda Foundation do. 21 maart heeft € 400 opgebracht. Met dank aan alle deelnemers en Groenrijk!

Bekijk het album Lentebloemschikken Mother Aïda Foundation 2019

Mother Aïda Foundation  steunen

Wilt u het project ondersteunen? Geef u op voor het bloemschikken , koop een geit, of stort uw bijdrage op reknr. NL63 RABO 0323 3851 84 (M. de Vries koppejan project Mother Aida)
Ook via de website kunt u zich aanmelden of doneren. www.motheraida.org

Lees meer over de Mother Aïda Foundation

Heel erg bedankt namens de mensen in Oeganda,
Meta de Vries en Lydia Amongi