Nog geen reacties

60 jaar Hofkerk – Koster van der Eijk

Kostersechtpaar van der Eijk bij hun afscheid met het driemanschap Breedveld-Kuivenhoven-Warnaar

In 1960 was ik 14 jaar en mijn zus 18, toen onze ouders koster en beheerder werden van de Sionskerk en het wijkcentrum. Ik schrijf bewust onze ouders want mijn vader had de functie en de baan, maar ons moeder heeft 10 jaar ook altijd gewoon mee gewerkt, onbezoldigd omdat het werk gewoon gedaan moest worden.

Het was een drukke baan met veel leven in de brouwerij. In het eerste stukje schetsten we al wat er zoal aan activiteiten plaats vond.

De afwasmachine heeft Arie van der Eijk niet mee gemaakt, ontelbare kopjes zijn er afgewassen en sloten koffie en thee gezet.

Het kerkelijk bedrijf viel niet altijd mee in Delft met zijn vele richtingen/stromingen en Pa wilde graag ieder in zijn waarde laten. Ieder had zijn “eigenwijs” .

Het Avondmaal bij dominee Wijntje was anders dan bij zijn collega Vroegindewei. Als koster moest je weten bij welke dominee de bloemen wel of niet op de avondmaalstafel mochten staan. Maar wat er gezegd werd of gedaan werd, het bleef bij ons binnenskamers.

Maandagmiddag 17.00 uur spreekuur van ds. Hoegee.  Het tafelbiljard stond nog in de kerk van de bejaardensoos die net afgelopen was en als de dominee geen klanten voor zijn spreekuur had leerde hij de kosterszoon biljarten, een mooie herinnering

Eerste kerstdag 1962 om kwart voor tien was de kerk al mudvol, overal werden stoelen bij gezet. Het toneel stond vol, de wanden van de foyer waren open. Overal zaten mensen.

Brandweercommandant Codee, de vader van mijn klasgenoot Arie, kwam ook de kerk binnen en overzag het “slagveld” en zei tegen mijn vader:”Dit is niet verantwoord, ik ben hier niet geweest” en ging naar huis. Uiteraard is daar van geleerd, er kwamen twee diensten met kerst om 9 en 11 uur …..nooit vergeten.

Voor mij persoonlijk is Ds Jan Wijntje erg belangrijk geweest. Wij zijn door hem getrouwd in de Sionskerk en hebben later belijdenis gedaan in de Marcuskerk, waar hij later wijkpredikant werd. De jongeren van die tijd sprak hij aan en activeerde hij. De Sionskerk was toen de basis van de H.J.K. de Hervormde Jeugd Kerkenraad, vrij uniek in de Delftse kerkelijke geschiedenis. Een eenmalig contactorgaan met veel namen is nog in mijn bezit van seizoen 1966-1967.

Het was een heel aparte ervaring om in een kerk te wonen, dat hebben wij tot ons trouwen gedaan in de Sionskerk

Anneke en Piet van der Eijk