Nog geen reacties

60 jaar Sionkerk – Peter Beuman [1]

Peter Beuman was vanaf 1990, 28 jaar koster van de Hofkerk. Annelies Peterse vroeg hem naar zijn herinneringen aan de Hofkerk Hieronder deel 1 van Peters verhaal

Zestig jaar Sionskerk!

De eerste plannen om de Sionskerk te bouwen dateren vanaf 1952. Intussen werd de Maranthakerk in de Wippolder in 1956 opgeleverd en in 1957 de Bethlehemkapel. De bouwkosten van de Sionskerk werden geraamd op 580.000 gulden, 150.000 gulden zijn door eigen acties ingezameld. Door grondverkoop aan het Agathaplein hoefde slechts 100.000 gulden geleend te worden.

Op 31 maart 1959 werden  verschillende toespraken gehouden ter gelegenheid van het heien van de eerste paal door Ds. van Harten. De belangstelling was groot, de bouw van de Sionskerk was begonnen!

De woningen in de Cort van de Lindenstraat waren er al wel, evenals de toenmalige aanleunwoningen (met lavet !) voor bejaarden. Al op 7 november kon de lateibalk onthuld worden boven de ingang van de kerk door de wijkpredikant Ds. van Hoegee.

Er werd sterk uitgezien naar dit multifunctionele kerkgebouw: niet alleen kerkdiensten, maar ook vergaderingen en jeugdclubs hadden grote behoefte aan onderkomen. Daartoe was de kerkzaal in tweeën ontworpen: vooraan de kerkzaal en achter de toneelzaal, te scheiden door een zwaar gordijn.

Op zondag 4 september 1960 werd de eerste dienst gehouden en tegelijk 11 kinderen gedoopt. Monteurs hadden de hele nacht door gewerkt om de stoelen af te monteren. Na het gebed en het lezen van psalm 62 koos ds. Hoegee als uitgangspunt voor z’n eerste preek in de kerkgebouw Psalm 62:6a ‘waarlijk mijn ziel, keer U stil tot God.”