Nog geen reacties

Kerkenraad praat over eenzaamheid

Vrijdag 24 mei kwam de kerkenraad bij elkaar op te praten over eenzaamheid. Eenzaamheid is één van de speerpunten van het beleid van de Hofkerk. Maar het is ook het moeilijks handen en voeten te geven.

Omdat de visieavond ook een moment is om elkaar beter te leren kennen begonnen we met een maaltijd waar ieder wat aan had bijgedragen. In een 1ste ronde spraken we over een gouden moment in je tijd in de tijd en vervolgens over wanneer jij je zelf eenzaam hebt gevoeld. Hele intieme en intense ervaringen werden gedeeld en wat we op de placemat en het menukaartje hadden gezet klopte. Eenzaamheid beperkt zich niet alleen tot ouderen.  Het is vooral het lopen met een geheim of gevoel en niemand hebben waar je het kwijt kan.

In de 2de ronde  lieten we een een filmpje zien van straatpastor Bart Starreveld, die in Rotterdam Lombardijen mensen met eenzaamheid opzocht.  De inzet van Starreveld dat ieder mens belangrijk is om wie hij/zij ‘is’, niet om wat je je ‘hebt.’ Daarom wil hij mensen storen en laten stilstaan bij je zijn (mogen/kunnen)

N.a.v. van het filmpje spraken we over onze drijfveer om met eenzaamheid bezig te zijn en wat onze rol als kerk kan zijn.

De visieavond is maar het begin van wie we kunnen zijn voor mensen in eenzaamheid (binnen en buiten onze kerkgemeenschap) en welke houding dit van ons vraagt. Wil jij hier ook over meedenken, laat het ons weten.

De avond vond plaats in de Lutherse kerk aan het Noordeinde en in de pauze  vertelde dhr. Koolhaas ons over het gebouw en de geschiedenis van de Lutheranen in Delft.

Bekijk het album Visieavond Kerkenraad Eenzaamheid