Nog geen reacties

Aan Gods ontferming overgedragen

Als iemand aan je ontferming wordt overgelaten, betekent dat, dat de zorg voor iemand aan jou wordt overgedragen. Dat kan een kind zijn, een oudere, iemand die allen is met zijn of haar problemen. Jij bent verantwoordelijk voor diens welzijn zijn veiligheid, gezondheid en wat al niet meer.

In de kerk bidden we iedere viering om de nood van de wereld. We bidden met Latijnse woorden Kyrië eleison, wat betekent Heer, ontferm u.

‘Heer’ zeggen we, omdat we geloven dat de macht van God groter is dan van welke heerser op aarde. En ‘Ontferm u,’ zeggen we, omdat we geen betere weten aan wie de wereld met al haar kwetsbare mensen aan kunnen toe vertrouwen.

Ontferming is meer dan enkel woorden, het is ook een gebaar van uitgestoken armen, die je omarmen en waar je kan schuilen met al je verdriet, of van vleugels van een adelaar, waaronder de jongen bescherming kunnen vinden.

Nu wij in dit coronatijdperk leven met zoveel onzekerheid en wij elkaar niet kunnen ontmoeten of omarmen, bidden wij om Gods ontferming voor ons en voor alle kwetsbaren over de wereld.

Op witte donderdag zou de cantorij dit Kyrië zingen.