De tafel van Aan Tafel is afgeruimd. De borden en glazen staan in de kast. We wachten op mensen, die willen aanschuiven. Bij voldoende animo pakken we alles weer uit de kast.

Aan tafel ontmoet je elkaar en aan tafel heb je soms je mooiste gesprekken.  Het recept voor Aan Tafel! is het afwisselen van inhoudelijke thema’s verpakt in een creatieve manier op de maan- en woensdagen met social  meetings op de vrijdagen.

De tafel staat gedekt één keer in de 3 weken bij een van de deelnemers thuis.

In de avonden van Aan Tafel! worden actuele onderwerpen, die met geloven of kerk-zijn in deze tijd te maken hebben, besproken. Een van de leden bereidt dit voor. De onderwerpen en de manier van bespreken is daardoor kleurrijk; met een boek, een korte film met nabespreking of door spelvormen brengen we zo actuele onderwerpen, of een Bijbeltekst tot leven.

Om de 3 weken afwisselend op maandag- of woensdag-avond. 19:00 maaltijd en rond 20:00 start onderwerp.

Elke 3ewo-avond     : Borreltje/Activiteit/Film/……