Nog geen reacties

Activiteitengids voor Senioren

het gaat er niet om hoe oud we worden
het gaat er om hoe we oud worden.

De termen “waardig ouder worden” of “ouder worden met zorg” horen we veel in de media. Ook is er in het land, en ook in Delft aandacht voor mensen die zich eenzaam voelen.

Binnen de Protestantse Gemeente Delft en hier in het bijzonder in de Hofkerk, zijn we bezig met een project dat als doel heeft om ouderen die wat meer sociaal geïsoleerd zijn meer zichtbaar te maken. Onder sociaal geïsoleerd verstaan we ouderen die niet veel mensen om zich heen hebben, of die door wat voor oorzaak dan ook, veel aan huis gebonden zijn.

Door ouderen op te zoeken en met hen in gesprek te gaan hopen we erachter te komen of zij wensen hebben om meer in contact te komen met anderen.

In dit boekje staat een overzicht van activiteiten die te doen zijn in de wijken rond de Hofkerk.

Onze vraag aan u om met de ouderen die u bezoekt dit boekje eens door te nemen. Om te laten zien wat er te doen is. Het gaat om activiteiten waar ontmoeting centraal staat: samen koffie drinken, samen eten; om activiteiten die het lichaam of de geest wat meer aanspreken: wandelen, yoga, koersbal, kaarten.

Ook staan er wat verwijzingen naar organisaties in Delft die helpend kunnen zijn op andere gebieden, zoals het Digitale inloopspreekuur, en mogelijkheden voor vervoer.
Wij hopen dat met dit boekje en uw bezoek de wereld van deze ouderen weer wat groter wordt.

Download hier >> Activiteitengids voor senioren Hof van Delft, Voordijkshoorn en Harnaschpolder

Informatieboekje - ouderennetwerk Hofkerk update sept 2019