Nog geen reacties

Als een koning op de fiets

Zondag 14 april  6e zondag 40dagentijd Palmpasen

Bijbellezing: Lucas 19:29-40

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

Jezus komt op een ezel Jeruzalem binnen. Als een koning op de fiets.  De mensen langs de weg juichen. Wat zien zij toch in Jezus? Waarom juichen zij?

Zij juichen want zij weten: over de Olijfberg zal eens de Messias komen.

Het beeld van een koning op de fiets maakt nog begrijpelijker waarom zij juichten. Bijna iedereen in Nederland fietst. Als de koning op een fiets zit, dan blijkt hij ineens één van ons, net zoals wij. Een koning, die aan onze kant staat, een koning die weet wat een mens meemaakt, aan vreugde en verdriet, aan geluk en lijden. Maar die ook koning is, die dingen veranderen kan. Die een nieuw begin kan maken. Daarom juichen de mensen.

Maar Jezus vergiet tranen.

Hij huilt om de stad en haar mensen.

Hij huilt omdat hij weet wat komen gaat.

Palmpasen; het is een dag met twee gezichten. Vreugde om het nieuwe begin dat gaat komen, maar de weg naar dat nieuwe begin is een weg van pijn. Zoals iedere verandering naast vreugde pijn met zich meebrengt.