Nog geen reacties

Ambassadeurs voor St. Present Delft

Comité van aanbeveling Present Delft

Op 4 oktober heeft  Present Delft  een formeel startmoment  gehad met het Comité van Aanbeveling, waarin zes ambassadeurs plaats hebben genomen die Present Delft een warm hart toedragen:    (op de foto v.l.n.r. )Tim Dröge (verbonden aan Westvest Notarissen), Mohamed Baba (directeur Woonbron Delft), Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart (burgemeester gemeente Delft), Diny de Bresser (voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Foreest), Tim van der Hagen (voorzitter College van Bestuur TU Delft) en Fred van Helden (predikant Protestantse wijkgemeente Hof van Delft).

 

Verbinding tussen groepen en mensen die hulp nodig hebben

Present Delft heeft als missie om een beweging op gang te brengen waarbij mensen het normaal vinden naar elkaar om te kijken en te helpen als dat nodig is. De ambassadeurs willen de missie van Present Delft graag ondersteunen.

Present Delft verbindt  groepen vanuit onder andere studentenverenigingen, kerken, bedrijven, gezinnen, scholen, sportclubs die helpen de handen aanbieden aan mensen die hulp hard nodig hebben door middel van eenmalige projecten. Dit wordt gedaan in samenwerking met maatschappelijke partners. Present Delft bereidt de hulpprojecten voor en zorgt ervoor dat de vrijwilligers aan de slag kunnen. De ambassadeurs bevelen dit van harte bij u aan! Kijk voor meer informatie op  www.stichtingpresent.nl/delft

Jij ook present?

Het werk van Present Delft groeit, zowel het aantal vrijwilligers , als ook de hulpaanvragen. Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen  blij van! En om dit werk te blijven doen heeft Present u hard nodig.

Je kan als groep van  je vereniging,  bedrijf, straat, kerk, of als gezin je aanmelden  voor een Present -project, Het zijn projecten van  1 dag en je kan aangeven wat jullie het beste past.  Een praktisch project  bijv.  klus-, opknap- of opruimproject, of een sociaal project, waar  bijv. gaat wandelen, spelletjes doen of muziekmaken met  ouderen , of mensen met een beperking. Ook  als je alleen bent kun je  aanmelden voor  een  Flexgroep.