Nog geen reacties

Aswoensdag viering – woensdag 6 maart

Woensdag 6 maart om 19.30u begint in de Adelbertkerk (Minervaweg 7) de as-woensdagviering.  De gebedsviering wordt gezamenlijk voorbereid met Katholieke en Protestantse kerk in dit geval De Adelbertkerk en Vierhovenkerk bereiden de dienst voor. (Volgend jaar doen de Raamstraatkerk en Hofkerk dit.)

Ieder die dat wil kan tijdens de dienst naar voren komen om een as-kruisje op zijn of haar voorhoofd te ontvangen. Tijdens dit tekenen van het as-kruisje klinkt: “Gedenk o mens dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren.” De veertigdagentijd start als het ware met deze woorden. De lezing uit het evangelie is Matteus 6:1-6, 16-18. De lezing uit het Aloude Testament is Amos 5:6-15. Tijdens de voorbereiding viel de actualiteit van deze pittige woorden op. Lectoren uit beide gemeenschappen verzorgen de lezingen. José de Boer en Marco Visser leiden de oecumenische gebedsviering.