Nog geen reacties

Bach Cantate in Lutherse Kerk | 28 januari | 19.00u |

LUTHERSE KERK Noordeinde 4 | 28 januari | 19.00u |

De Bachcantate ‘Herr, wie du willt, so schick’s mit mir’ is gebaseerd op het verhaal uit het evangelie van Matteüs. Hierin wordt een melaatse door Jezus genezen nadat hij heeft uitgeroepen ‘Heer, als gij het wilt, kunt gij mij reinigen’. Bachs onbekende tekstdichter gaat niet in op de daaropvolgende spectaculaire genezing, maar kiest als thema de vertrouwensvolle onderwerping aan Gods wil, inclusief de acceptatie van de eigen dood. “Heer, zoals u wilt, maak het goed met mij in leven en in sterven!” Aan deze woorden van de melaatse ontleent deze cantate haar titel.

De cantatedienst staat muzikaal o.l.v. Mark Tempelaars, orgel Willemijn Roodbergen, voorganger is ds. Caroline der Nederlanden. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op https://bachcantatesdelft.nl/