Nog geen reacties

Bachcantate Nieuwe Kerk – 9 februari

Op zondag 9 februari om 19.00 is er een cantatevesper in de Nieuwe Kerk. De cantate die het hart vormt van deze vesper, heeft als titel “Nimm, was dein ist, und gehe hin.” (Neem wat van jou is en ga heen. BWV 144)

De evangelietekst voor deze zondag, die aan de cantate ten grondslag ligt, is Matteüs 20: 1-16, de parabel over de dagloners van een wijnboer, die mopperen dat ze na twaalf uur werk weliswaar hun afgesproken loon ontvangen, maar collegae die pas later, tot en met het elfde uur, werden ingehuurd eenzelfde beloning zien krijgen. Waarop de wijngaardenier antwoordt: neem waar je recht op hebt en ga naar huis; ben ik niet vrij om verder over mijn eigen geld te beschikken? De moraal volgens Bach is: aanvaard je lot en probeer God niet in de kaart te kijken; hij beloont niet volgens een inzichtelijke logica. Dit wordt verwoord in de welbekende koraal van deze cantate “Wat goed doet, dat is welgedaan”

Wat God doet dat is welgedaan,
zijn wil blijft rechtvaardig;
als hij mijn zaken regelt,
zal ik mij naar hem voegen.
Hij is mijn God,
die mij in de nood
weet te bewaren:
daarom laat ik hem maar besturen.

Voorganger in deze cantatevesper is de pastoor van de Oud Katholieke Kerk Robin Voorn. De vesper begint om 19 uur in de Nieuwe Kerk. Koor en orkest staan dit keer onder leiding van Marcella van der Heide. Entree is gratis.