Nog geen reacties

Bachcantatevesper op 14 mei

‘Es ist euch gut, dass ich hingehe’, (BWV 108) zo luidt de titel van de cantate die Bach voor deze zondag schreef.

De titeltekst is ontleend aan het evangelie van Johannes 16: 5-15. Het is een deel van de afscheidsrede van Jezus voordat hij wordt gekruisigd. Alleen de evangelist Johannes vertelt uitgebreid van deze afscheidsrede. Jezus motiveert daarbij zijn uitspraak Es ist euch gut, daß ich hingehe met de overweging dat hij nu wel tot God, zijn Vader moet terugkeren opdat die ‘de Trooster’ zal sturen. De Trooster, de  Heilige Geest verschijnt vervolgens ook inderdaad op Pinksteren om Christus’ volgelingen tot in eeuwigheid de weg te wijzen.

Het “Oude Kerk Bachkoor” bestaat uit enthousiaste zangers, begeleid door het  “Oude Kerk Bachensemble”. De solisten zijn professionals, hetzij dat zij nog op het conservatorium zitten, hetzij dat zij al afgestudeerd zijn. Dirigent van het orkest en het koor en algehele leiding is in handen van Mark Tempelaars.  Voorganger in deze vesper is Ds. Renske Oldeboom, predikant van kerk aan het Noordeinde. Organist is Bas de Vroome De vesper is op 14 mei in de Oude Kerk en begint om 19.00 uur. In de vesper zal een collecte worden gehouden die deze vieringen mede mogelijk maakt.