Nog geen reacties

Ballingschap als bril voor kerk-zijn in deze tijd

Vreemdelingen

Zondag 20 augustus

Bijbellezing:  Jeremia 27:26  -28:9,  Psalm 137,  Jesaja 50:1-3

Voorganger: Fred van Helden

Op de eerste zondag van de prekenreeks over ‘Vreemdelingen en Priesters’ bespreken we het bijbelse beeld van de ballingschap. Het volk van God is gedeporteerd naar Babel. Daar aan de rivieren van de Babel wordt gehuild en wordt nagedacht hoe het zover heeft kunnen komen. Wat hebben ze fout gedaan? En waar is God nu? Heeft Hij hen voorgoed verlaten? Vanuit een land waar de religie was ingebed in heel de cultuur en samenleving, zitten zij nu in een cultuur waar die religie is ‘ont-bed’ en niets te zeggen heeft. Die ervaring lijkt veel de onze.

Verschillende  visies op ballingschap

We zullen laten zien dat er verschillende visies zijn op hoe je met die ontworteldheid kan omgaan. Bijvoorbeeld het met schuld te bezien als een oordeel van God, of juist als een mogelijkheid om vernieuwen. Een ander mogelijkheid om stil te staan hoe God verborgen en raadselachtig tot aanwezig is, of door in te zien dat het ontworteld bestaan misschien juist hoort bij het christen zijn en bevrijdt van macht en bezit. Zo kan het leren om een eigen cultuur en identiteit te hebben zonder anderen te overheersen. Een cultuur zonder terug te keren naar te tijden van vroeger, maar die bijdraagt aan het welzijn van de stad.