Nog geen reacties

Beatrixlaan scheidslijn tussen de wijken

Bij wie hoor ik nu?

Bij wie hoor ik nu? is een vraag, die ons als predikanten regelmatig gesteld wordt. Soms is dat niet helemaal duidelijk, bij welke wijk iemand hoort en welke predikant(e) aan die wijk verbonden is. Heel begrijpelijk, want in de afgelopen jaren met het samenvoegen van gemeentes en het wisselen van predikanten is er nogal wat veranderd en geschoven. Ook wij als predikanten hebben daar soms last van. Straten die zijn opgedeeld tussen verschillende wijken en verschillende ouderlingen of pastoraal medewerkers en de beide predikanten. Groot is daarom de behoefte binnen het Pastoraal Ouderlingen Beraad om daar duidelijkheid in te scheppen, en de verdeling van de wijken zó aan te passen, dat met zo min mogelijk wijzigingen er een logische indeling ontstaat. Zodat een ieder in een oogopslag weet bij wie hij/zij hoort. De kanttekening die daar wel direct bij wordt gemaakt, is dat de predikanten degenen met wie al een heel stuk samen is opgetrokken, blijft begeleiden.

Prinses Beatrixlaan scheidslijn tussen wijken

Het belangrijkste punt bij de nieuwe indeling is, dat de Prinses Beatrixlaan (voorheen ook Provinciale Weg genoemd) de scheidslijn vormt. Ten westen van de Prinses Beatrixlaan, de wijken Voordijkshoorn, Harnaschpolder en Rijswijk –Buiten worden de wijken van ds. Fred van Helden (zijn dat voor een groot deel al), en de wijken aan de oostkant van de Prinses Beatrixlaan, zoals de wijk Hof van Delft en het Westerkwartier zijn vanaf nu de wijken van ds. Caroline der Nederlanden. De enige uitzondering op deze regeld vormen de leden die op afstand van onze wijkgemeente wonen (zgn. wijk 25) Zij blijven ‘horen’ bij ds. Fred van Helden.

Wij hopen van harte dat deze indeling helpt bij het antwoord op de vraag “Bij wie hoor ik nu?” en het pastoraat in onze gemeente ten goede komt,

namens het Pastoraal Ouderlingen Beraad,

Caroline der Nederlanden & Fred van Helden