Als protestantse wijkgemeente Hof van Delft vormen wij een open, veelkleurige gemeenschap die samen het geloof in God viert, die vertrouwt op God en mensen, die in navolging van Jezus, opstaat voor recht en vrede. Wij willen inspireren, delen en verbinden in kerk en buurt.

Het logo van onze wijkgemeente drukt uit wat voor gemeente we zijn en wat we belangrijk vinden. Het sluit aan bij onze missie en visie op het kerkzijn. Mensen verschillend van kleur gaan hand in hand. Zowel naar binnen gericht om te vieren, als naar buiten gericht. Contact met de wereld. De slinger golft, beweegt, is dynamisch, mensen kunnen aansluiten. De tekst is bewust geplaatst daar waar mensen een hof maken en samenkomen.

Speerpunten

Als wijkgemeente hebben we voor de jaren 2017-2021 vier speerpunten gekozen: Kerk in de buurt, Jeugdwerk, Middengroepen en Eenzamen van alle leeftijden. Daarnaast is er blijvende aandacht voor Eerlijke handel en duurzaamheid.