Nog geen reacties

Beschermende wolk

Dinsdag
11 april 2017

Achter de wolken

Als we het moeilijk hebben, zeggen we: achter de wolken schijnt de zon, en iedere wolk heeft een gouden randje.  In ons taalgebruik wil dat zeggen dat er na pijn en ellende een nieuwe periode zal aanbreken, een tijd van geluk. Na regen komt zonneschijn. Een wolk staat hier symbool voor een moeilijke periode en heeft een negatieve klank.

Een van de kernverhalen uit het Oude Testament is de uittocht uit Egypte.  Het is een verhaal van leed en ellende. Hoe het volk daar uitgebuit werd  en als slaven moesten werken.  Het was een duistere periode, maar er scheen een straal van licht. God was bij het volk. Door Mozes liet hij de Farao weten dat die het volk moest laten gaan in vrijheid. En dat er een einde moest  komen aan onrecht. Anders zouden er plagen komen.

Na de laatste plaag en de dood van zijn eerstgeboren kind, laat de Farao het volk gaan. Maar even later bedenkt hij zich en wil hij het volk terughalen.

Beschermende wolk

Dan blijkt dat een wolk in de Bijbel ook een positieve klank heeft. De wolk is een teken van Gods aanwezigheid. God is in de wolk. Beschermend gaat de wolk, waarin God het volk leidt naar de Schelfzee, achter het volk staan. Het beneemt de Egyptenaren het zicht op het volk Israël en beschermt het.

Ook in het verhaal van de verheerlijking op de berg komt een wolk voor. Jezus wordt daar gezien tussen Mozes en Elia. Deze beiden worden door het volk Israël en door de leerlingen beschouwd als grote profeten. Jezus staat met hen op gelijke hoogte. Hij durft als Mozes en Elia op te staan tegen onderdrukkers. Matteüs vertelt beeldend over die verbondenheid met deze grote profeten. Als Jezus met Petrus, Jakobus  en Johannes de berg op gaat, verandert zijn gedaante. Hij straalt. En wanneer Elia en Mozes verschijnen, wil Petrus dit moment vasthouden. Maar dan glijdt de schaduw van een stralende wolk over hen. En Gods stem klinkt; “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!”

In beide verhalen is God mensen nabij in een wolk; leidend, sprekend. Maakt God duidelijk: dit is mijn volk, dit is mijn Zoon. Maar als Jezus aan het kruis hangt, roept hij: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

God is in een wolk op verschillende manieren aanwezig; leidend, beschermend en verborgen.
Waar is God te midden van het lijden in deze wereld in deze tijd? Ervaar jij Hem als je het moeilijk hebt? Hoe ervaar je Hem dan?