Nog geen reacties

Bevestiging, Avondmaal en cantorij

Zondag 14 mei

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

Het vieren van het Avondmaal wordt door een ieder anders beleefd. Voor de een is de verbondenheid met Jezus het belangrijkste element. Voor een ander staat de vreugde van het delen centraal. Ook het tijdstip wanneer we het vieren kan de beleving beïnvloeden. Op witte donderdag wanneer we lezen hoe Israël wordt bevrijdt uit Egypte, zijn we ons extra bewust dat het we in het avondmaal vieren hoe God in Jezus ons opnieuw bevrijdt, bevrijdt heeft door op te staan uit de dood. Op deze zondag staan we stil bij de beleving van het avondmaal. Hoe beleeft u het Avondmaal? Vreugde, dankbaarheid, ernst; welk woord past er voor u het beste bij?

Bij het vieren van het avondmaal spelen diakenen een belangrijke rol. Het delen van brood en wijn is een van hun kerntaken. Het past daarom mooi, dat in deze viering waarin wij het avondmaal vieren, wij hopen Wouter van der Harg  te bevestigen als diaken.

Medewerking aan deze viering verleent de Hofkerkcantorij o.l.v. Sabine Geerlof-v.d. Zande.