Nog geen reacties

Bevestiging René Strengholt als stadspredikant

Sinds 2006 is René Strengholt werkzaam als missionair werker, eerst voor de Hervormde Gemeente, vanaf 2014 voor de Protestantse Gemeente Delft (PGD ). In deze vijftien jaren heeft hij (mede) aan de wieg gestaan van een aantal missionaire initiatieven en bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van reeds bestaande activiteiten, zowel missionair als diaconaal. Uit deze activiteiten is het project CityKerk voortgekomen, waarin Delftbrede missionaire en diaconale initiatieven van de PGD gebundeld en verder uitgebouwd gaan worden.

De Algemene Kerkenraad van de PGD heeft René beroepen als stadspredikant, verbonden aan het project CityKerk, om bij te dragen aan de verbinding van de kerk en de stad en daarbij als pastor beschikbaar te zijn.

Deze dienst van bevestiging en intrede vindt plaats, bij leven en welzijn, op zondag 8 mei, 15.30 uur, in de Nieuwe Kerk te Delft. De dienst wordt geleid door ds. Fred van Helden (Delft).

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. We hopen dat u/jij erbij kunt zijn. Graag uw komst even melden aan scriba-ak@pgdelft.nl