Nog geen reacties

Bezinningsactie 2023

De Protestantse Gemeente Delft zet in de 40-dagentijd één buitenlands doel en 2 delftse doelen centraal. De doelen van de bezinningsactie zijn:

Bezinningsactie steunen

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft o.v.v. Bezinningsactie


Startdienst bezinningsactie

Bekijk hier de startdienst van de bezinningsactie van Zondag 26 februari in de Vierhovenkerk, deze begint. Voorgangers ds. M.J. van Oordt en ds. R. Strengholt


Moldavie – Kerk helpt kwetsbare mensen

Moldavië is een doodarm land Door de slechte economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.


Kledingbank De Buurvrouw

Kledingbank De Buurvrouw heeft als doelstelling ervoor zorgen dat mensen met een minimaal inkomen in Delft en omgeving kunnen profiteren van de welvaart van andere mensen. Dat doen ze door kleding en textiel in te zamelen en weer te verdelen onder de mensen die het nodig hebben.


Syrische Christelijke gemeenschap in Nederland (SCN)

De stichting Syrische Christelijke gemeenschap in Nederland (SCN)is een non-profit stichting met een christelijk sociaal-cultureel humanitair karakter, die in Nederland (met Delft als thuisbasis) woonachtige christelijke families samenbrengt die Arabisch spreken en gemeenschappelijke gebruiken, interesses en culturele achtergrond hebben.


Download: Bezinningsactie 2023 folder

BezinningsactieFolder 2023 digitaal