Nog geen reacties

Bezinningsactie 2023 – Moldavie – Kerk helpt kwetsbare mensen

In de Bezinningsactie 2023 steunen helpen wij Kerk in Actie met hun steun aan projecten van de Moldavian Christian Aid in Moldavië.

Moldavie is misschien wel het armste land in Europa. Er is weinig werkgelegenheid, veel mensen uit de werkende bevolking zijn naar het buitenland vertrokken. Dat heeft zijn weerslag op de samenleving en ook op de kerken.

Moldavië hoorde tot 1991 bij de Sovjet Unie. Het is nu een parlementaire democratie, maar wel een jonge en ook kwetsbare democratie. Het land is net zo ver weg en net zo dichtbij als zijn buurland Oekraïne. Het land heeft, nhet als dit buurland, het lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd.

De organisatie MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad op had aangedrongen om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjetstaat geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer helemaal opbouwen. Dankzij de MCA kunnen de kerken hun diaconale krachten bundelen en weer hulp bieden.

Niet alle jongeren zijn weggetrokken.  Ze blijven juist om te helpen bij de opbouw van hun land en om ouderen te ondersteunen. MCa biedt jongeren een training om ouderen te kunnen oudersteunen.

Zoals Pavel van 18, die zijn dorpsgenote van 98 helpt met klusjes, boodschappen en de was. Het lijken simpele dingen, maar ze brengen licht in het leven van Milasia.

En zo zijn er vele diaconale activiteiten, die plaatsvinden vanuit en met hulp van deze kerkelijke organisatie MCA. Met onze steun helpen wij MCA en de kerken in Moldavié  bij hun diaconale werk en krijge veel mensen, m.n. ouderen weer hoop en goede moed. Dat de oorlog in buurland Oekraïne ook de mensen in Moldavië erg raakt, is vanzelfsprekend. Het gebd om vrede, gebeden m.n. door jongeren in Moldavié verstomt niet.

Bezinningsactie steunen

U kunt de bezinningsactie steunen via NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft.
In de Bezinningsactie staan dit jaar de volgende doelen centraal:

Ga naar Doelen Bezinningsactie 2023