Nog geen reacties

Bezinningsactie 2024

De Protestantse Gemeente Delft zet in de 40-dagentijd één buitenlands doel en 2 Delftse doelen centraal. De doelen van de bezinningsactie zijn:

Bezinningsactie steunen

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnr. NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft o.v.v. Bezinningsactie


Startdienst bezinningsactie

Hofkerk | 18 februari | 15.00u

Tijdens de startdienst van de bezinningsactie worden de doelen toegelicht.  Voorgangers ds. Barry Kriekaart ds. Christiaan Olie.