Nog geen reacties

Bibliodrama in Delft

Vanaf oktober 2018 wil Neely de Ronde in Delft een bibliodramagroep starten. Met bibliodrama speel je met een groep een bijbelverhaal. Ieder vereenzelvigt zich met een rol in dat verhaal. Spelenderwijs komt zo je eigen levensverhaal en het bijbelverhaal met elkaar in interactie. Spel en ernst gaan hand in hand.

Niet alleen met je hoofd

Doorgaans zijn we in onze gemeenten met de bijbel bezig door het horen naar en het spreken over een bepaalde tekst en de betekenis ervan voor ons. We zitten in de kerkbank en luisteren naar een preek; we zitten in een kring en spreken met elkaar over de tekst van de bijbelstudie; we lezen en overdenken voor onszelf een tekstgedeelte. Deze manieren doen in meer of mindere mate een beroep op onze denkvermogens, op ons hoofd.

Met je hele lichaam dicht bij de tekst komen

Bij bibliodrama gaat het om het geheel van ons lichaam. Ons lichaam is de meest authentieke drager van ons eigen levensverhaal. De tekst ‘spelen’ we door lichaamstaal, bijvoorbeeld in een houding, een gebaar of een bepaalde mimiek, een dialoog (eventueel in woorden) met een medespeler. Zo hebben we het dus niet óver een verhaal, maar zitten we door het spel er middenin. We maken er zelf onderdeel van uit. Bibliodrama is niet bedoeld om zo goed mogelijk ‘toneel te spelen’, maar om zo dicht mogelijk te komen bij onszelf en bij de tekst. ‘Goed spelen’ is dus eenvoudig weg ‘met overgave spelen’. Je speelt iets van jezelf in het verhaal. De ervaring leert dat op deze wijze zowel het bijbelverhaal als je eigen levensverhaal op een bijzondere wijze oplichten. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een nabespreking. Wat gebeurde er? En hoe was dat voor ons?

Goede ervaringen

Zelf heb ik goede ervaringen met bibliodrama. Kortweg beleef ik het zo: door bibliodrama krijgen de verhalen diepte, leer ik mezelf verstaan en beleef ik een bijzondere band met de medespelers. Ook anderen gun ik deze ervaring. Vandaar dat ik komende tijd een cursus ga volgen met betrekking tot het leiding geven aan een bibliodramagroep.  Die cursus volg ik bij Stichting De 7evende hemel en gelijktijdig zal er een bibliodramagroep in Delft starten. De uitnodiging is aan iedereen die het leuk lijkt om hieraan mee te doen. Wel is er een maximum aan het aantal deelnemers, namelijk 10 mensen.

Start en data

De bedoeling is om drie keer bij elkaar te komen in oktober en november, en drie keer vanaf januari 2019. De data in 2018 zijn: 24 oktober, 7 november en 21 november. De data in januari en februari staan nog niet vast. Plaats van samenkomst is de Vierhovenkerk.

Informatie

Mocht u of jij interesse hebben, schroom niet om u / je bij mij aan te melden. Ook als je meer informatie wil of nog bepaalde vragen hebt: neem gerust contact met me op.

Vriendelijke groet en wellicht tot ziens bij bibliodrama,
Neely de Ronde (06-10693938, neelyderonde@yahoo.com)