Nog geen reacties

Bidden is vooral luisteren

Bidden is praten met God
horen wij maar al te vaak;
maar o, wat moet ik veel goeds missen,
als ik van het bidden alleen praten maak.

Bidden is veel meer dan praten,
het is ook een stil zijn bij de Heer;
waarbij we onze gedachten op Hem richten
om Hem te kennen meer en meer.

Bidden is niet slechts praten,
want dan is God geen sprekend persoon;
die in de simpelste dingen Zich kan openbaren
zonder visioenen of groot vertoon.

Bidden is ook veel luisteren
zodat je Zijn stem leert verstaan;
het is ook een mediteren over Zijn woord,
zodat je in Geest en Waarheid je weg kunt gaan.

Luister stil naar Gods gedachten
vraag bij alles: ” Wat wilt U dat ik doe?”
Zodat je geen overbodige dingen onderneemt
want dan wordt je nodeloos moe.

Want een knecht die niet luisteren kan,
zal nooit goed voor zijn baas kunnen werken;
daarom, neem al Zijn woorden goed in acht,
en dan kan God veel door je bewerken!