Nog geen reacties

Blijf dit doen tot mijn gedachtenis

Zondag 8 september

Bijbellezing: Handelingen 6:1-6, Marcus 10: 45-52

Voorganger: ds. Fred van Helden

Op de dag dat we 3 nieuwe diakenen bevestigen vieren we ook Avondmaal. Een mooiere combinatie is haast niet mogelijk. Het woord diaken heeft een oorsprong in een dienaar aan de tafel. Een houding die Jezus zijn leerlingen inprent. “Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.”

Het dienen van de mensen die gekleineerd zijn, arm of kwetsbaar, laat Jezus zien in heel zijn leven tot en met dit laatste maal met zijn vrienden. Het is een maaltijd, waarin zowel het lijden herdacht wordt, als ook de hoop op een wereld in vrede en recht in het vooruitzicht staat. Deze maaltijd zou dan ook een voorbeeld worden van delen in de eerste christengemeente waar eten werd gedeeld tussen slaven en vrijen, vreemdelingen, mannen en vrouwen met in hun hart de woorden van Jezus. ‘Doet gij dit evenzo en blijf dit doen tot mijn gedachtenis.’

In de viering gaan we verder in op de het verband tussen diaken zijn en zijn de Maaltijd van de Heer.