Nog geen reacties

Bloemengroet  vanuit de Hofkerk

Iedere zondag staan er bloemen in de Hofkerk. Een groep dames zorgt daarvoor. Jarenlang verzorgde Christine Hoekstra met veel zorg en inzet de coördinatie van deze ‘bloemengroep’.  Per 1 januari stopt zij daarmee. Zij draagt het stokje voor de coördinatie over aan Gerrie de Hoop. We willen Christine Hoekstra heel, heel hartelijk danken voor de betrokken en nauwkeurige manier waarop zij dit al die jaren heeft gedaan. Met het afscheid van Christine wordt ook de opzet van de bloemengroet iets anders.

“Wie wil de bloem bezorgen?”

Voortaan wordt bij de mededelingen op zondag aan de gemeente gevraagd of er iemand is, die de bloemen wil bezorgen. Hierdoor krijgt iemand uit de gemeente de gelegenheid om een ander gemeentelid te bezoeken.

Om te voorkomen dat niemand aangeeft de bloemen te willen bezorgen, wordt er een rooster gemaakt van de huidige deelnemers van de bloemengroep. Als niemand in de gemeente zijn/haar vinger opsteekt, brengt deze de bloemen weg .

Schrijf  je naam op de kaart

Daarnaast wordt er vóór de dienst bij binnenkomst een kaart neergelegd, die getekend kan worden door gemeenteleden. Deze kaart wordt samen met de bloemen bezorgd bij degene voor wie de bloemen van die zondag bestemd zijn.