Nog geen reacties

Bloemschikken voor een nieuwe waterpomp in Oeganda

In Oeganda gaat een deel van de kinderen weer naar school en kunnen mensen weer het gewone leven oppakken.

Op de Mother Aïdaschool is alles in gereedheid gebracht om de kinderen weer te kunnen ontvangen maar de weg terug naar school is lastig omdat er veel kinderen moeten helpen om het gezinsinkomen te verdienen en er geen geld is voor schoolgeld , uniformen enz. De crisis heeft veel impact.

Het zit behoorlijk tegen….. Dieven hebben ingebroken en de pomp meegenomen en de water tappunten vernield. De waterpomp…trots van de school en gebruikt ook door de community willen we graag vervangen. Het politieonderzoek is nog gaande maar levert tot nu toe niets op.

We gaan daarom bloemschikken en zo een nieuwe waterpomp mogelijk maken.

We hebben al donaties gekregen waarvoor onze hartelijke dank!

We zullen bloemschiktasjes  maken zodat u thuis aan de slag kunt. En misschien kunnen we met een klein groepje aan de slag in de kerk. Woensdag 14 april.

Wilt u meedoen?  Geef u dan op via de mail: m.devrieskoppejan@gmail.com

Graag ook uw telefoonnummer vermelden. De tasjes kosten €15 en bij deelname krijgt u verdere informatie. We kunnen 35 tasjes maken en de inschrijving kan t/m 5 april (dus t/m Pasen)

Wilt u weten wat er met uw donaties gedaan is?  Het jaarverslag van 2020 staat op de website www.motheraida.org

 

Een hartelijke groet ook uit Oeganda,

Albert en Meta de Vries     tel. 0613032921