Nog geen reacties

Bordjes met zaalnamen Hofkerk

Weet u nog dat er in het voorjaar een prijsvraag was over de namen van de zalen? En weet u ook nog welke namen de zalen hebben gekregen? Nee? Weet u dat niet meer?

Sinds de startzondag hangen er bordjes met de naam bij elke zaal. Voortaan moeten met wij elkaar eraan herinneren dat we koffie drinken in de Ontmoeting en niet meer in de Foyer en vergaderen we in Eden i.p.v. de kleine zaal boven.

De namen van de zalen verwijzen deels terug naar de geschiedenis, naar de kerken die samengegaan zijn met de Sionkerk en die nu samen de Hofkerk vormen. De Ontmoeting (foyer) verwijst naar de Ontmoetingskerk en  ‘t Hofje (ruimte kinderviering) naar Het Open Hof. Sion (grote zaal boven) naar de Sionkerk en Eden (kleine zaal boven) naar de Hof van Eden een andere naam voor het paradijs.  Een plek om naar terug te verlangen, maar ook om aan te werken dat de wereld weer in juiste verhoudingen komt en we God danken voor wat we uit zijn hand ontvangen. De naam Onder de Regenboog voor de zaal beneden dank haar naam aan de muurschildering met de Ark van Noach en de deuren die in de regenboogkleuren zijn geverfd.  De tieners hebben de Jeugdruimte de Toekomst genoemd.