Nog geen reacties

Bouw souterrain Nieuwe Kerk ‘on hold’

Een bericht van het college van Kerkrentmeester van de Protestantse gemeente Delft

 Na de positieve uitspraak van de Raad van State eerder dit jaar stond niets ons in de weg om de bouw van het souterrain in de Nieuwe Kerk te starten. Met de geplande keuken, toiletgroepen en vergaderzalen kregen we meer mogelijkheden voor intensiever kerkelijk en maatschappelijk gebruik. In de zomer heeft het College van Kerkrentmeesters met alle betrokken partijen de oorspronkelijke plannen uit 2013 nog eens tegen het licht gehouden. Mede door de opgelopen vertraging zouden de kosten voor deze bouwplannen intussen verdubbeld zijn. Als kerkelijke gemeente vinden we deze investering op dit moment niet verantwoord. Wel hebben we nog steeds behoefte aan deze voorzieningen en zullen we nu eerst onderzoeken wat er bovengronds mogelijk is. Dit hebben we deze week aan het college van burgemeesters en wethouders van Delft laten weten.

Feestelijke ingebruikname

Wij zijn ongelooflijk blij en dankbaar met alles wat tot nog toe wél is gerealiseerd (restauratie en herinrichting). Hierdoor heeft de Nieuwe Kerk een grote meerwaarde gekregen, als plaats voor de eredienst en als bezienswaardigheid voor tienduizenden toeristen. Ook dankbaar zijn we voor de energie, inzet en betrokkenheid van talloze vrijwilligers en voor de gulle giften van gemeenteleden, sponsors, en andere partijen. Deze dankbaarheid willen we vormgeven (na de officiële ingebruikname op vrijdag 10 november) in een feestweek vol concerten, lezingen en ‘stadsgesprekken’ van 13-17 november. Meer informatie hierover in het Protestants Kerkblad Delft van zaterdag 21 oktober. Hoe teleurgesteld enkelen van u misschien zijn vanwege dit besluit, we hopen toch dat u mét ons wilt genieten van wat is bereikt en met vreugde vooruit wilt kijken naar wat nog mogelijk kan zijn.

 

Namens College van Kerkrentmeesters

Anne de Baat, voorzitter

Johan Voerman, secretaris