Nog geen reacties

Buurtverbinder in beeld

In Delft op Zondag wordt Buurtverbinder Fred van Helden het Hemd van het lijf gevraagd. Wij doen het nog eens dunnetjes over.

Wat doe jij als buurtverbinder?

Als buurtverbinder beheren we het digitale dorpsplein www.kijkopdevoordijk.nl. Daarmee willen we het idee van vroeger, dat je bij de buurman een kopje suiker vraagt terugbrengen. We willen de mensen weer bij elkaar brengen en ze het gevoel geven dit is jouw wijk en jouw buurt.

Heeft jouw werk als dominee daarmee te maken?

Als kerk zoeken we verbinding met de buurt.  Willen zelf openstaan naar de wat er in de wijk leeft en een bijdrage leveren aan het welzijn in de buurt. Ik de afgelopen jaar heb ik veel mensen uit zorg en welzijn mogen ontmoeten. Ik heb beter zicht gekregen op wat er in de wijk speelt en wat er is.

Hoe speelt de voorjaarsmarkt daarin een rol?

Mensen melden zich niet zomaar op een site. Daarom houden we markten, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten, en we hopen dat door die marketen mensen ook komen met hun eigen ideeën over wat zij kunnen doen op de markt. Of welke talanten zijn kunnen benutten om de buurt mooier te maken.

En wanneer zit je werk als buurtverbinder er op?

We hopen met de markten iets in beweging te zetten. Dat mensen enthousiast maakt en dat ze elkaar weten te vinden.

En ik geloof dat er iets groeit aan samenwerking; met een vangnet in de wijk, met buurtsportvereniging. Ik zal niet zeggen, dat dan mijn werk er nu op zit, maar dan ben ik wel blij met deze ontwikkeling.

Als blijk van waardering ontvingen de Buurtverbinders de pluim van de Arbeid