Nog geen reacties

Cantatevesper 3 oktober 2021

Na meer dan een jaar afwezigheid start dit jaar een nieuw seizoen van de Cantatevespers. De plek van de vespers verspringt soms van de Oude, naar de Nieuwe of Lutherse kerk. Wat is gebleven zijn de Oude kerk Bachkoor en de enthousiaste musici o.l.v. dirigent Mark Tempelaars. 

3 oktober

‘Gott soll allein mein Herze haben’ is de cantate van Bach die in de Oude Kerk op zondagavond 3 oktober om 19:00 uur ten gehore zal worden gebracht, aansluitend bij de evangelielezing voor deze zondag (achttiende na Trinitatis), te weten Mattheüs 22:34-46, met daarin ‘het grote gebod’:

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf’ (Mat.22:37-39).

Het hart wendt zich af van de wereld. Zo is de cantate kort samen te vatten. Het gaat dus om het hart, in de belevingswereld van de barok de plaats waar God en mens tot elkaar komen. Niet voor niets spreekt men van religieuze liefdespoëzie, die haar oorsprong vindt in aan het bijbelboek Hooglied ontleende beelden. Bij deze (over)gave van het hart hoort vanzelfsprekend de volledige afwending van de ‘wereld’, met al haar verlokkingen.

Gelukkig blijft de naaste hierbij nog wel in beeld. Het slotkoraal is genomen uit de derde strofe van Luthers pinksterlied ‘Nun bitten wir den heiligen Geist’ (lied 671 in ons liedboek):

Geef, heilige liefde, uw overvloed,
doe ons hart ontvlammen in uw gloed,
dat wij een van zinnen elkaar beminnen,
alle twist en tweedracht overwinnen. Kyrieleis.

Dirigent van het Oude Kerk Bachkoor is Mark Tempelaars.
Voorganger in deze vesper is ds. Taco Smit van de Evangelisch Lutherse Gemeente.
De alt partij wordt gezongen door Jan Kullmann.
Organist is Francesca Aljossa.

Download hier de flyer met alle Cantatevespers 2021-2022