Speelgoedbank Delft – bezinningsactie 2022

Speelgoedbank is opgericht om kinderen van 0-12 jaar in armoede gratis van extra speelgoed te voorzien. Dat werkt met verwijskaarten van de Voedselbank, Humanitas, Vluchtelingenwerk etc. Kinderen mogen dan 4x per jaar speelgoed komen uitzoeken in Delftstede. In Delftstede hebben wij een “speelgoedwinkel zonder kassa” waar vrijwilligers kinderen helpen speelgoed uit te zoeken....

Lees verder

De Jessehof Huiskamer van Delft

Bezinningsactie 2021-  Het interkerkelijk diaconaal centrum De Jessehof aan de Oude Langedijk, vervult een belangrijke functie in hartje stad, wie zal dat nog ontkennen.  in de ‘Huiskamer van Delft’  kan ieder die dat wil weer daar terecht kan voor een kop koffie, een gezellige ontmoeting, een gesprek van hart tot...

Lees verder

40-dagen: leven met barmhartigheid

In de 40 dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Jezus inspireert ons tot op...

Lees verder

Doelen bezinningsactie 2020

In de veertigdagentijd wordt er in de Delftse Protestantse Kerken bijzondere aandacht gegeven aan drie doelen. Het gaat in deze doelen om mensen, die de hoop niet hebben verloren, die werken aan hun toekomst en daarbij hulp kunnen gebruiken. Ook wordt er in deze periode gecollecteerd voor deze doelen. Er...

Lees verder

‘Een teken van leven’ in de 40dagentijd

De Israëlieten leven als slaven in Egypte en roepen het uit in hun ellende naar God. Bij de brandende braamstruik geeft God aan Mozes een teken van leven. Hij vertelt dat Hij Israël uit de macht van Egyptenaren zal bevrijden. Die keer bij de brandende braamstruik is niet de laatste...

Lees verder

Wat is er te doen in de 40-dagentijd?

De 40-dagentijd is een periode van bewust toeleven naar pasen. Er is in deze tijd van alles te doen. We zetten het voor u op een rijtje en geven u verslag. Startdienst bezinningsactie Zondag 10 maart was de startdienst van de bezinningsactie in de Vierhovenkerk Lees meer Startdienst bezinningsactie 2019 Doelen...

Lees verder

Cupcakes bakken in de Hofkerk

Zaterdag 20 april 09:30 – ca. 11:30  willen we graag cupcakes gaan bakken in de Hofkerk met de kinderen die daar zin in hebben.Deze cupcakes willen we gaan versieren tijdens de kindernevendienst in de Hofkerk op zondag 21 april, 1e paasdag. In de 40-dagen-tijd komen telkens de verhaaltjes van “Stef...

Lees verder

Stille week

In de vespers in de stille week maken we gebruik van een hongerdoek uit Oeganda. Als Hofkerk zijn wij over de grens verbonden met twee projecten in Oeganda nl. de Mother Aïda Foundation en het Kerkinactie-project  ‘Karamajong kinderen naar huis en naar school.’ Het hongerdoek uit Oeganda met de titel...

Lees verder