En God zag dat het GOED was…

Zondag 4 maart 3de  zondag 40 dagentijd Bijbellezing:  Genesis 1 en  Johannes 2:13-22 Voorganger: ds. F. van Helden Wereldgebedsdag Op de derde zondag van de 40dagen maken we een klein uitstapje en volgen we de liturgie van de wereldgebedsdag. Deze wereldwijde dag van gebed  heeft een traditie die terug gaat...

Lees verder

Ik zorg voor jou

Iedere zondag in de 40dagen staat er voor de kinderen de “”ik zorg voor jou”” koffer klaar. In de koffer zit een voorwerp, dat iets laat zien van het bijbelverhaal. Jezus maakt moeilijke dingen mee. Hij vecht met gedachten in de woestijn die hem willen laten kiezen voor eigen roem...

Lees verder

Zoekdienst 4|3 – “Waar ben ik veilig?”

Waar ben ik veilig? – over leven in een wereld vol risico’s. Zoekdienst van zondag 4 maart in de Nieuwe Kerk. Risico’s zijn niet te vermijden. We moeten soms keuzes maken zonder te weten wat de uitkomst zal zijn.  En we zijn kwetsbaar: in het verkeer, op internet, maar ook...

Lees verder

Ik praat met je

Ik praat met je Zondag 25 februari 2de zondag 40 dagentijd Bijbellezing: Marcus 9:2-10, Exodus 34: 34-35; 1 Koningen 19: 8-18 Voorganger: ds. C. der Nederlanden Jezus, Mozes en Elia ontmoeten elkaar op de top van een berg. Zij spreken met elkaar, deze drie mannen die ieder een bijzondere relatie...

Lees verder

In hongerstaking voor gerechtigheid

Zondag 18 februari 1e zondag 40 dagentijd Bijbellezing: Marcus 1: (9-)12-15 Voorganger: ds ds. F. van Helden Op de eerste zondag in de 40-dagentijd lezen dat Jezus na zijn doop naar de woestijn ingaat. Zijn levenspad lijkt daarmee op  wat het volk Israël meemaakte bij de uittocht uit Egypte. Door...

Lees verder

Ik zorg voor jou

Ik zorg voor jou Project 40 dagentijd ‘Ik zorg voor jou’ is het thema het project van de 40-dagen. Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het...

Lees verder

Een kruisje halen bij het begin van de 40-dagen

Dit jaar is er in de Raamstraatkerk (H.H. Franciscus en Clarakerk)  een gezamenlijke  aswoensdagviering als start van de 40dagentijd . Hieraan werken  verschillende kerken mee: de H.H. Fransiscus en Clarakerk, Sint Adelbertkerk, Vierhovenkerk en Hofkerk. Aswoensdag Woensdag 14 februari Raamstraatkerk (H.H. Franciscus en Clarakerk) Raamstraat 78 Aanvang 19.30 uur Aswoensdag...

Lees verder

In de schoenen van de paria

11 februari Bijbellezing: Marcus 1: 40-45 Voorganger: ds. H.J.K. Vaartjes. Op deze zondag bevinden we ons op de grens van de groene  zondagen na de Kersttijd en de Veertigdagentijd. Met één been in de Veertigdagentijd, die op 18 februari dit jaar begint, zou je kunnen zeggen . De Evangelielezing laat dat...

Lees verder

Wat is geloven?- Zoekdienst 4 februari

Wat is geloven? Die vraag staat centraal in de zoekdienst in de Nieuwe Kerk op zondag 4 februari.  Wat geloven is, daarover lopen de meningen in onze samenleving sterk uiteen. Voor sommigen is geloven, in de zin van rekening houden met het bestaan van een hogere macht, achterhaald. Iets voor...

Lees verder

Opgewekt tot nieuw leven

Zondag 4 februari Bijbellezing: . Marcus 1:29-39, 2 Koningen 4:18-37 Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden Twee verhalen lezen we deze zondag over mensen die worden opgewekt. De schoonmoeder van de apostel Petrus ligt met koorts op bed, totdat Jezus komt en haar opwekt. En de zoon van een vrouw uit...

Lees verder