Onze Vader oecumenisch

Onze Vader oecumenisch Iedere week klinkt het in onze gemeente; het gebed waarvan Jezus ons de woorden aanreikte, en waarin alle beden verwoord worden. Inmiddels zijn er verschillende vertalingen in omloop, die in verschillende kerken worden gebruikt. Aanleiding voor de liturgiecommissie om deze te vergelijken. Om het zoeken naar eenheid...

Lees verder

Bachcantate | Oude Kerk | 12 November

Zondag 12 november “Mache dich, mein Geist, bereit” (Mijn Geest, bereidt u voor) is de titel van de cantate die Bach voor deze zondag heeft geschreven. De vesper waarin deze cantate ten gehore wordt gebracht is om 19.00 uur in de Oude Kerk. Voorganger is Jan Lamberts, pastor van de...

Lees verder

Dienst van Woord en Gebaar

Dienst van Woord en Gebaar. Zondag 12 november Voorganger: ds. F.C. van Dijke In deze viering van woord en gebaar zal voorgaan ds. Van Dijke. Ds. Van Dijke werkt als dovenpastor voor het Interkerkelijk Doven Pastoraat. Regelmatig zijn er ook in de Hofkerk aparte vieringen voor doven en slechthorenden. Twee...

Lees verder

Gedachtenis van overledenen| Hofkerk 5 nov.

Zondag 5 november om 10.00u. is in de Hofkerk de gedachtenisdienst. In deze gedachtenisdienst willen we verdriet en gemis delen. Wij willen de overledenen bij hun naam noemen, want door hun naam blijven ze bij ons bekend. En wij willen voor ieder die genoemd wordt een kaars aansteken aan de...

Lees verder

‘Ga met me mee!’

Zondag 5 november –Gedachteniszondag Bijbellezing: Johannes 4:47-54, Openbaring 21: 1-1-5a Voorganger: ds.Fred van Helden Een man vraagt aan Jezus: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ Jezus gaat niet met hem mee en zegt: ‘Jullie geloven alleen als jullie wonderen meemaken!’ Maar de vader maakt duidelijk waarom hij om...

Lees verder

Stagiaire Mark van de Laan gaat voor in Hofkerk

Zondag 29 oktober Bijbellezing: Jeremia 31:31-34, Matteüs 22:1-14 Voorganger: Mark van der Laan In tegenstelling tot wat in het Protestants kerk blad Delft staat, gaat Mark  van der  Laan voor in de viering. In de lezing vergelijkt Jezus  de komst van Gods nieuwe wereld met een nadert feest.  De koning...

Lees verder

Huisregels

In de viering  van 15 oktober ging het over het grote gebod. Ds. van Helden vergeleek dat met huisregels zoals, die tegenwoordig op borden te koop zijn. Hij daagde de bezoekers uit om huisregels te komen, waar we in de Hofkerk in geloven en wat we doen en waar we...

Lees verder

Herdenkingsdienst 500 jaar Reformatie

500 jaar Reformatie vieren | zondag 29 oktober 14.30 uur | Oude Kerk Delft In 1517 ‘protesteerde’ de monnik Maarten Luther tegen bepaalde misstanden in de Rooms-Katholieke kerk van die tijd. Voortbordurend op dit protest zijn uiteindelijk de protestantse kerken ontstaan, zoals de Protestantse Gemeente Delft. Los van alle dogma’s...

Lees verder

Geef de overheid wat ze vraagt en onthoud God het zijne niet

Zondag 22 oktober– 5e zondag van de herfst Bijbellezing: Jesaja 45: 1- 7 en Matteüs 22:15-22. Voorganger: ds. G.C. van de Kamp Het Gemeenschappelijk Leesrooster wijst voor deze zondag deze lezingen aan. Daarin vinden we de overbekende woorden: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef...

Lees verder

Niet omdat het moet,maar omdat je het wil

Zondag 15 oktober Bijbellezing:  Matteus 22:34-46 Voorganger: ds. Fred van Helden Veel mensen denken bij geloven aan regeltjes wat je niet moet en wat je niet mag. Dat je naar de kerk móet en dat je bepaalde dingen geloven móet en dat je dingen niet mág/mocht op zondag.  In de...

Lees verder