Aswoensdag – 26 februari Raamstraatkerk

Woensdag 26 februari begint de 40-dagentijd voor Pasen met een aswoensdagviering in de Raamstraatkerk. De takjes van Palmpasen van het vorig jaar, waarmee we Jezus bij de intocht hebben ingehaald worden verband. En iedere bezoeker krijgt een askruisje op het voorhoofd. Denkend aan hoe we stof zijn, beginnen we een...

Lees verder

‘Een teken van leven’ in de 40dagentijd

De Israëlieten leven als slaven in Egypte en roepen het uit in hun ellende naar God. Bij de brandende braamstruik geeft God aan Mozes een teken van leven. Hij vertelt dat Hij Israël uit de macht van Egyptenaren zal bevrijden. Die keer bij de brandende braamstruik is niet de laatste...

Lees verder

Jochebed, of de keuzes die je maakt

Ouderenviering Zondag 16  februari Bijbellezing: Exodus 2:1-10; gedeelten uit Handelingen 27 Voorganger: Caroline der Nederlanden Het is geen roze wolk, als een vrouw van het volk Israël tijdens de gevangenschap in Egypte een zoon krijgt. Want Farao heeft verordend dat alle jongens moeten worden omgebracht. Welke toekomst heeft dit kind?...

Lees verder

Waar ben je bang voor?

Zondag 9 februari Bijbellezing: Handelingen 27 en Marcus 4:35-41 Voorganger: ds. Marco Visser Iedereen wordt gered. Het bevrijdingsverhaal in de Bijbel is het uittochtverhaal van het volk Israël uit het slavenhuis Egypte. Dit verhaal resoneert keer op keer in de andere Bijbelboeken. Zo ook in het boek Handelingen. Hoofdstuk 27...

Lees verder

Zalig of zielig

Zondag 2 februari Bijbellezing: Matteüs 5: 1-12 Voorganger: Fred van Helden De bergrede kun je zien als Jezus’ inauguratiespeech. Bij God gaan de armen voorop, zegt hij, wie treurt en wie hongert en verlangt naar gerechtigheid. Zij zullen gezien en gehoord worden. Jezus keert de wereld om. De zaligsprekingen zijn...

Lees verder

‘Debuutrede’ van Jezus

Zondag 26 januari Bijbellezing: Matteüs 4: 12-22 Voorganger: Mark van der Laan Tijdens deze dienst lezen we Matteüs 4: 12-22. ‘Begin van Jezus’ verkondiging’ staat in de Nieuwe Bijbelvertaling boven deze tekst. Jezus houdt in deze tekst als het ware zijn ‘maidenspeech’. Dat is een term uit politiek Den Haag...

Lees verder

Voorproefje

Zondag 19 januari Bijbellezing: Johannes  2:1-11 Voorganger: Fred van Helden De eerste leerlingen verzamelen zich rond Jezus. ze hebben gehoord dat hij de Messias is. Zij zullen bijzonder dingen meemaken, belooft Jezus. Daarvan krijgen ze een voorproefje op de bruiloft in Kana. Daar raakt de wijn op en lijkt het...

Lees verder

Zij komen uit Saba naar het kind

Zondag 5 januari Bijbellezing: Voorganger: ds.G. v.d. Kamp Deze zondag vieren we in de kerk Epifanie, het feest van de Verschijning des Heren. Centraal staat het verhaal van de wijzen uit het Oosten zoals verteld in Matteüs 2: 1-12. Tijdens deze dienst klinkt uit de monden van  het projectkoor begeleid...

Lees verder

Wat is er te doen in december?

December is een maand waarin veel te beleven valt. We zetten het voor u graag op een rijtjewat er nog te doen is er wat geweest is. Lichtjesavond 10|12 Op Lichtjesavond dinsdag 11 december  is er in de binnenstad van alles te doen. De Protestantse gemeente Delft heeft een mooi...

Lees verder