Als de liefde niet bestond

14 februari is het valentijnsdag, de dag om de liefde verklaren aan jouw lief.  Toon Hermans verklaarde zijn liefde voor zijn vrouw eens in het liedje “als de liefde niet bestond.” Toen het lied in de Passion werd opgenomen kreeg het ook een universele betekenis van de liefde van God...

Lees verder

Gezegend Nieuwjaar!

Als je gelooft in de macht van een open hand; als je gelooft, dat wat mensen vereent belangrijker is dan wat verdeelt; als onrecht dat anderen wordt aangedaan je even boos maakt als wanneer dat jezelf betreft; als je kritiek weet te accepteren zonder je te verdedigen en er je...

Lees verder

Magnificat

Zondag 10 november  19.00 uur is er een jubileum uitvoering van de Cantate Vespers In de Oude Kerk. Het  Oude Kerk Bachensemble brengt het Magnificat ten gehore. Het lied van Maria. Verschillende dichters en dichteressen schreven of schrijven teksten waarvoor ze geïnspireerd zijn door het Magnificat. Zo schreef Hanna Lam...

Lees verder

Draag mij

Draag mij verder draag mij waar niemand mij meer dragen kan Draag mij verder Draag mij verder als mijn dagen vol zijn geleefd leven Draag mij op de dag die niemand kent Als men zegt: hoort ze nog, ziet hij nog? Op de dag dat men hoopt dat we alle...

Lees verder

Ik geloof in de kracht van broers en zussen

Ik geloof in Jezus Christus Die ons mens-zijn aannam, Die zich arm maakte met zijn volk, Die de waarheid sprak met moed. Die een koninkrijk van liefde preekte En daarom werd gedood. Maar, God heeft hem doen verrijzen Om zijn instemming te laten blijken met Hem. Hij leeft midden onder...

Lees verder

Bidden is vooral luisteren

Bidden is praten met God horen wij maar al te vaak; maar o, wat moet ik veel goeds missen, als ik van het bidden alleen praten maak. Bidden is veel meer dan praten, het is ook een stil zijn bij de Heer; waarbij we onze gedachten op Hem richten om...

Lees verder

Tekst gevonden in de oude kerk van Baltimore (1692)

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk welk een vrede in stilte kan heersen. Sta op goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en...

Lees verder

Denkend over God en mij

Als ik God zeg dan bedoel ik niet al de bomen met hun hoofd omhoog, en de zon niet met zijn gouden oog, en de hemel niet en het verschiet, en niet binnenin het warm gevoel als ik aan de grens des levens sta, en het duister niet waarin ik...

Lees verder

Het is maar hoe je het bekijkt.

Aanhankelijkheid vertekent onze waarneming – dit was een thema waaraan veel toespraken van de meester gewijd waren. Op een dag kregen de leerlingen daar een verhelderend, aanschouwelijk onderricht over, toen ze hoorden hoe de meester aan een moeder vroeg: “Hoe gaat het met je dochter?” “Och, mijn lieve dochter! Ze...

Lees verder

Geef ons oog

  Vincent van Gogh (1853-1890), Wilgen in zonlicht. Geïnspireerd door Psalm 19. God, geef ons oog voor de zon op onze levensweg, die ons verwarmt en vrolijk maakt. Laat ons de schaduw dan ervaren als koelte die bezinning brengt en die nodig is om verder te komen. Geef ons oog...

Lees verder