Denkend over God en mij

Als ik God zeg dan bedoel ik niet al de bomen met hun hoofd omhoog, en de zon niet met zijn gouden oog, en de hemel niet en het verschiet, en niet binnenin het warm gevoel als ik aan de grens des levens sta, en het duister niet waarin ik...

Lees verder

Het is maar hoe je het bekijkt.

Aanhankelijkheid vertekent onze waarneming – dit was een thema waaraan veel toespraken van de meester gewijd waren. Op een dag kregen de leerlingen daar een verhelderend, aanschouwelijk onderricht over, toen ze hoorden hoe de meester aan een moeder vroeg: “Hoe gaat het met je dochter?” “Och, mijn lieve dochter! Ze...

Lees verder

Geef ons oog

  Vincent van Gogh (1853-1890), Wilgen in zonlicht. Geïnspireerd door Psalm 19. God, geef ons oog voor de zon op onze levensweg, die ons verwarmt en vrolijk maakt. Laat ons de schaduw dan ervaren als koelte die bezinning brengt en die nodig is om verder te komen. Geef ons oog...

Lees verder

Een hart dat vakantie kan nemen

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen, zich even kan losmaken uit het gareel van zorg en verantwoordelijkheid, dat los en vrij de aarde kan proeven en ruiken en de lucht en het water en de mensen erbij. Geef mij een hart, God, dat klein als een kind...

Lees verder

Welkom in dit huis!

Hier is een stoel voor wie moe is. Hier is hoop voor wie verdwaald is. Hier is liefde voor wie vol wrok is. Hier is geloof voor wie twijfelt. Hier ben je thuis. Hier ben je verwacht, zoals je bent, want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht; zo dikwijls...

Lees verder

Gebed tegen slavernij

Maandag 1 juli was 156 jaar geleden dat de Nederlandse regering besloot een einde te maken aan de slavernij in Suriname, Curacao, Aruba, Bonnaire, Saba,Sint Eustatius en Sint Maarten. Daarmee kwam een einde aan een periode van 250 jaar waarin mensen uit Afrika tot slaaf gemaakt, in onvrijheid moesten leven....

Lees verder

Dichterbij Hemelvaart: een anker in de hemel

Voor de 7e keer werd er in Hofkerk een Poëziedienst gehouden met Hemelvaart.  Het recept is simpel mensen  leveren gedichten aan die zij zelf hebben geschreven, of een gedicht van een ander dat het aanspreekt.  Ds. Caroline der Nederlanden had er deze keer het thema Houvast aan gekoppeld. Zij vertelde...

Lees verder

Steeds weer anders

Steeds weer anders Zo vertrouwd als Hij mij is, zo vreemd blijft Hij mij, ik volg Hem maar volgen kan ik Hem niet. Steeds weer anders, méér dan ik verwachtte minder dan ik verwachtte. Wat ik ook probeer woorden, beelden, gedichten Hij doorbreekt het, Hij overstijgt het. Het doet er...

Lees verder

Wees mijn kracht

Gebed bij de ouderendienst op 27 januari 2019 God, in uw handen ligt ons levenslot in heel mijn leven in mijn jeugd en ouderdom als krachten mij ontvallen wees mijn stok en mijn steun als mij ogen minder worden wees mijn zicht op uw toekomst als mijn oren niet meer...

Lees verder