Bidden is vooral luisteren

Bidden is praten met God horen wij maar al te vaak; maar o, wat moet ik veel goeds missen, als ik van het bidden alleen praten maak. Bidden is veel meer dan praten, het is ook een stil zijn bij de Heer; waarbij we onze gedachten op Hem richten om...

Lees verder

Tekst gevonden in de oude kerk van Baltimore (1692)

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk welk een vrede in stilte kan heersen. Sta op goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en...

Lees verder

Denkend over God en mij

Als ik God zeg dan bedoel ik niet al de bomen met hun hoofd omhoog, en de zon niet met zijn gouden oog, en de hemel niet en het verschiet, en niet binnenin het warm gevoel als ik aan de grens des levens sta, en het duister niet waarin ik...

Lees verder

Het is maar hoe je het bekijkt.

Aanhankelijkheid vertekent onze waarneming – dit was een thema waaraan veel toespraken van de meester gewijd waren. Op een dag kregen de leerlingen daar een verhelderend, aanschouwelijk onderricht over, toen ze hoorden hoe de meester aan een moeder vroeg: “Hoe gaat het met je dochter?” “Och, mijn lieve dochter! Ze...

Lees verder

Geef ons oog

  Vincent van Gogh (1853-1890), Wilgen in zonlicht. Geïnspireerd door Psalm 19. God, geef ons oog voor de zon op onze levensweg, die ons verwarmt en vrolijk maakt. Laat ons de schaduw dan ervaren als koelte die bezinning brengt en die nodig is om verder te komen. Geef ons oog...

Lees verder

Een hart dat vakantie kan nemen

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen, zich even kan losmaken uit het gareel van zorg en verantwoordelijkheid, dat los en vrij de aarde kan proeven en ruiken en de lucht en het water en de mensen erbij. Geef mij een hart, God, dat klein als een kind...

Lees verder

Welkom in dit huis!

Hier is een stoel voor wie moe is. Hier is hoop voor wie verdwaald is. Hier is liefde voor wie vol wrok is. Hier is geloof voor wie twijfelt. Hier ben je thuis. Hier ben je verwacht, zoals je bent, want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht; zo dikwijls...

Lees verder

Gebed tegen slavernij

Maandag 1 juli was 156 jaar geleden dat de Nederlandse regering besloot een einde te maken aan de slavernij in Suriname, Curacao, Aruba, Bonnaire, Saba,Sint Eustatius en Sint Maarten. Daarmee kwam een einde aan een periode van 250 jaar waarin mensen uit Afrika tot slaaf gemaakt, in onvrijheid moesten leven....

Lees verder

Dichterbij Hemelvaart: een anker in de hemel

Voor de 7e keer werd er in Hofkerk een Poëziedienst gehouden met Hemelvaart.  Het recept is simpel mensen  leveren gedichten aan die zij zelf hebben geschreven, of een gedicht van een ander dat het aanspreekt.  Ds. Caroline der Nederlanden had er deze keer het thema Houvast aan gekoppeld. Zij vertelde...

Lees verder